300 броя хигиенни пакети предостави Българският Червен кръст на уязвимите общности в град Монтана

Организацията подпомага ромския квартал Кошарник, където е регистриран епидемичен взрив от хепатит А

Българският Червен кръст предостави 300 броя хигиенни пакети и здравно-образователни материали на жителите от квартал Кошарник, в гр. Монтана, в който през последните седмици е регистриран епидемичен взрив на хепатит А. На място вече са предприети профилактични и противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на заразата сред уязвимите общности в ромската махала. Всеки един от предоставените хигиенни пакети е индивидуален и включва дезинфектант за ръце, сапун, прах за пране, шампоан, мокри кърпички, предпазни маски за лице за многократна употреба и др.

От началото на годината Българският Червен кръст е предоставил повече от 47 000 броя хигиенни пакети на многодетни семейства и хора в неравностойно положение, с цел ограничаване разпространението на COVID-19 и други заболявания. В партньорство с Националната мрежа на здравните медиатори в България са проведени над 2 370 образователни сесии по различни теми, в т.ч. ползата от ваксините и ваксинацията, превенция на ХИВ, туберкулоза и спазване на добра хигиена.

Повишаването на здравната култура и целенасочената работа на Българския Червен кръст и на здравните медиатори, с представители на уязвимите общности по места, е част от дейностите, които организацията осъществява в рамките на инициативата „Ти решаваш“. Тя се реализира по комплексната програма „Дейности в отговор на COVID-19 в България“, финансирана от Американската агенция за международно развитие (USAID) чрез Глобалния апел на Международната Федерация на Дружествата на Червения кръст и Червения полумесец.

Дейностите, които се реализират по линия  на инициативата „Ти решаваш“, имат за цел да ограничат разпространението на COVID-19 в страната и да се предостави възможност на всеки гражданин да се информира за ползите от ваксините и ваксинацията. В рамките на програмата ще бъдат директно подпомогнати с хигиенни, образователни материали и консултации над 55 000 човека и ще бъде предоставяна достоверна информация, с цел повишаване на ваксинационното покритие у нас.

Свързани публикации