Рубрика

Анализи

253 публикации

Експерни анализи на актуални теми.

Икономически спад и нарастваща неплатежоспособност: какви са перспективите за компаниите от ЦИЕ?

България отбелязва 10,53% спад при несъстоятелността на фона на регионалните тенденции, но предизвикателствата пред местния бизнес продължават През…

Българска конфедерация по заетостта: Компаниите в страната продължават да търсят служители, но изнемогват от липсата на човешки капитал

В шестото прогнозно проучване на пазара на труда на Българската конфедерация по заетостта (БКЗ) работодателите споделят умерени планове…

40,4% от обученията, организирани от компании в ключови сектори на бизнеса през 2023 г., целят развитие на специализирани умения

Задълбочането на експертизата е приоритет, който измества развитието на строго мениджърски/ лидерски умения, сочи проучване на IBTrainings 40,4%…

Кофас: За да излезе от дълга си, Южна Европа трябва да погледне отвъд туризма и да разреши демографската си криза

Експертите по кредитно застраховане от Кофас отчитат възстановяване на броя туристи до нивата отпреди пандемията в цяла Европа,…