Рубрика

Анализи

229 публикации

Експерни анализи на актуални теми.

83,3% от мениджърите отчитат позитивна промяна в представянето на служителите, преминали през външни трейнинги

Според проучване на IBTrainings,обученията повишават усещането за принадлежност, удовлетвореността и ангажираността им 83,3% от мениджърите в големи компании…

След глобалния спад на цените на металите, най-висок е рискът за строителството и автомобилостроенето

Експертите на Кофас алармират, че инфлационният натиск върху енергийните вложения оказва значително въздействие върху металната промишленост и че…