21News

1274 публикации

iBanFirst България регистрира 90% ръст в обема на валутните сделки през първата половина на 2024 г., достигайки 275 млн. евро

Значителният ръст в обема на валутните сделки се дължи на динамичните бизнес дейности на настоящите клиенти, с увеличение…