Без ограничения: По-различните технологии, които преправят път към успеха

Microsoft обяви нови технологии за достъпност, за да подпомогне изграждането на приобщаващо общество сред хората с увреждания

Миналата седмица се проведе 13-ата конференция на Microsoft под наслов „Ability Summit“, чиято цел бе да събере на едно място хора с увреждания и такива, които се борят за техните права, за да обсъдят и покажат последните иновации в областта на технологиите, които им помагат. Ежегодното събитие цели не само да помогне на хората с увреждания да постигат повече, благодарение на технологиите, но и да създаде общество, което ги приобщава.

Достъпността е основно човешко право. По данни на Световната здравна организация, повече от един милиард души в цял свят живеят с някаква форма на увреждане. Въпреки това, само 1 от 10 души с някаква форма на увреждане, имат достъп до спомагателната технология, от която се нуждаят. Това означава, че много от тях не могат да участва пълноценно по отношение икономиката и обществото. Microsoft се ангажира да създава продукти, които помагат на точно тези хора с увреждания, за да разгърнат пълния си потенциал. По време на 13-ата конференция, която се проведе под наслов „Ability Summit“, компанията представи множество функции, които могат да помогнат на хората да постигнат своите мечти и цели.

Сатя Надела, главен изпълнителен директор на Microsoft, и Джени Лей-Флури, главен директор по достъпността на Microsoft, заедно с още 70 застъпници за достъпността, изложиха своите виждания и позиции, докато повече от 20 000 участници от 137 държави изграждаха визия и предприемаха следващите стъпки към бъдещето, което включва хората с увреждания. 

Достъпността обхваща всички аспекти на продуктовото портфолио на Microsoft – от софтуер до хардуер, а също и услуги като изкуствен интелект. Освен това, е част и от фирмената култура на компанията. Тази година, Microsoft представи множество нови и вълнуващи технологии за достъпност, включително:

  •  Нови аксесоари за адаптивност: Компанията разширява обхвата на адаптивните 3D-принтирани приставки, към момента налични за Microsoft Business Pen и Microsoft Classroom Pen 2, като вече ще се предлага приставка и за Surface Pen. 3D-принтираните хващания са отпечатани чрез Shapeways и дават възможност на потребителите с ограничена подвижност за нови начини да държат и използват писалките, които подпомагат тяхната креативност и продуктивност.
  • „Асистент за достъпност“ в M365: Новият „Асистент за достъпност“ беше обявен в Microsoft 365. Той е изключително лесен за използване – точно толкова, колкото проверката на правописа и граматиката, за да помогне на творците да създават съдържание, което е по-лесно достъпно за хора с увреждания. Тези асистенти предлагат по-добри настройки по подразбиране, редакция в реално време, както и ясни насоки за предотвратяване и отстраняване на проблеми с достъпността. С неотдавнашното добавяне на проверката за достъпност във Visual Studio, създаването на съдържание, което да бъде подходящо за абсолютно всички, вече е по-лесно както за творците, така и за разработчиците.
  • Microsoft Translator: Microsoft Translator вече предлага 13 нови африкански езика, включително йоруба, хауса и игбо. Освен това, Microsoft Translator вече дава възможност и за преобразуване на реч в текст на 125 езика, както и позволява на потребителите да водят разговор  на няколко езика в реално време, да превеждат менюта и улични знаци, уебсайтове, документи и други, което прави технологиите по-подходящи за хората, които са глухи или с увреден слух по целия свят.
  • Изцяло ново ръководство за приобщаващ дизайн на обученията: Стартира изцяло ново ръководство за приобщаващ дизайн на обученията, което помага за създаването на продукти за хора с различни познавателни способности.
  • Актуализация на Azure: Две нови функционалности за платформата Azure:
    • Seeing AI: Приложението Seeing AI на Microsoft използва технологията на Azure и изкуствения интелект (ИИ), за да даде възможност на незрящите и слабозрящите да се ориентират в заобикалящата ги среда. Компанията обяви ново сътрудничество на Seeing AI с Haleon и добави над 1500 продукта към библиотеката с код на Seeing AI. Освен това, Seeing AI представи нова функция и за ориентиране на закрито, която позволява на незрящите и слабозрящите хора да се ориентират самостоятелно в дадена сграда, като следват пространствени звукови сигнали.
    • LinkedIn: Днес повече от 40% от публикациите в LinkedIn включват поне едно изображение. LinkedIn добавя към платформата си автоматични описания на снимките и автоматични субтитри, като използва Azure Cognitive Services за зрението.
  • Windows 11: Компанията наскоро обяви подобренията в Narrator, вградения екранен четец на Windows 11, като вече той ще поддържа повече брайлови дисплеи, включително три нови Surface дисплея от HumanWare. Narrator вече може да взаимодейства безпроблемно с аксесоарите за достъпност, а функционалността за гласов достъп излиза от предварителен достъп и вече позволява речева навигация на всички приложения на Microsoft в рамките на Windows 11.

Отговорно използване на изкуствен интелект (ИИ)

Microsoft се фокусира върху отговорното използване на изкуствен интелект (ИИ), като основните принципи за разработката са специално насочени към достъпността и обхващането на нуждите на хората с увреждания – достъпен дизайн, включване на представителни данни за хората с увреждания и иновации. Тези принципи и отговорната работа с изкуствен интелект, работят съвместно за ускоряване напредъка по отношение достъпността.

Увеличаването на представителни данни също е от решаващо значение за този процес. Миналата година, Майкрософт обяви Speech Accessibility Project – междуотраслово партньорство между Университета на Илинойс, Amazon, Apple, Google, Meta и Microsoft за създаването на разнообразни данни за речта, необходими за превръщането на технологията за гласово разпознаване в по-приобщаваща и полезна за хора с различни речеви модели.

По време на конференцията „Ability Summit“ бяха представени възможностите на новата, базирана на изкуствен интелект търсачка Bing. От планирането на достъпно пътуване до по-лесното писане на код за подобряване на достъпността – компанията тепърва разкрива възможностите, които изкуствения интелект може да предложи, като продължава да се учи, докато върви напред.

Това са само част от примерите за това, как чрез съвместна работа в тази посока, можем да повишим осведомеността за употребата на технологиите за достъпност, да разширим възможностите за квалификация и работа, както и да отстояваме политики, които насърчават достъпността като основно човешко право.

За повече информация, прочетете тук:

Ability Summit | Home (microsoft.com)

Accessibility as a priority and responsibility – CEE Multi-Country News Center (microsoft.com)

Accessibility Technology & Tools | Microsoft Accessibility

Breaking Barriers: Diverse Technology Paves the Way for Limitless Success – CEE Multi-Country News Center (microsoft.com)

Свързани публикации