Кофас: Бизнесът в Германия се подготвя за нова криза

Шестото годишно проучване на Кофас за корпоративните плащания в Германия посочва, че дори и в условия на влошена икономическа обстановка, дълговете на немските компании остават умерени. Въпреки това бизнесът е бдителен в краткосрочен план и много песимистичен в дългосрочен.

В доклада си, експертите по кредитно застраховане от Кофас открояват следните ключови тенденции:

  • Броят и продължителността на закъснелите плащания са се увеличили, но съвсем леко и от много ниско първоначално ниво. Това означава, че дисциплината на плащанията се е влошила (+6 пр. п. от анкетираните дружества съобщават за забавяне на плащанията през 2022 г.), но тя остава под нивото, отчетено през 2020 г., и далеч под нивата преди пандемията.
  • Средната продължителност на забавянията на плащанията е нараснала до 28,7 дни през 2022 г. (+1 ден), след като през 2021 г. се съкрати със 7 дни.
  • Тази година най-кратко време за изчакване на плащания са отчели компаниите от сектора на опаковането на хартия (средно 18,4 дни), докато компаниите от финансовия сектор са били по-търпеливи (средно 35,0 дни).
  • Основният обрат обаче идва от икономическите перспективи, очаквани от компаниите. Никога в историята на това проучване бизнесът не е бил толкова негативно настроен към бъдещето си.

Бдителните компании предлагат по-кратки срокове за плащане

Един от изводите от проучването е, все по-малко компании предлагат условия за удължено плащане в сравнение с предходната година (71% срещу 74%), като това особено важи за дружествата, извършващи дейност предимно в Германия.

Краткосрочните срокове за плащане продължават да доминират, като 90% от компаниите изискват плащанията да се извършват в рамките на до 60 дни през 2022 г. Средният срок на кредита се е променил незначително, като е нараснал с 0,2 дни до 32,8 дни.

Проучването ни разкрива две важни тенденции. От една страна, компаниите изглеждат по-бдителни и затова съкращават сроковете за плащане. От друга страна, техническите причини, сред които пазарни стандарти, проблеми във веригата за доставки, срокове за доставка и пр. принуждават компаниите да продължат да предоставят или дори да удължат сроковете за плащане“, споделя Кристиане фон Берг, икономист на Кофас за Северна Европа.

Фирмите все още получават бързо плащане

Средното забавяне на плащанията се увеличава с 1 ден и достига 28,7 дни през 2022 г. Това е втората най-ниска средна стойност на забавяне на плащанията от началото на 2016 г. Освен това броят на задълженията леко се е увеличил от 59% през 2021 г. до 65% през 2022 г. Това все още е под показателя за 2020 г. (68%) и далеч под средната стойност от 82% преди пандемията.

Песимистичните очаквания на компаниите са норма

Въпреки че задълженията на фирмите са умерени, бизнесът е силно притеснен и се подготвя за нова криза. Експертите споделят, че 38% от всички анкетирани очакват по-лоши условия за бизнеса си през 2023 г., докато само 14% от тях са по-оптимистично настроени за следващата година. Този песимизъм се наблюдава в почти всички сектори.

Икономическата ситуация и макропрогнозите изглежда са променили начина, по който компаниите в Германия виждат възможностите за развитие на бизнеса. Страната продължава да бъде приоритет за развитие, въпреки че динамиката е по-слаба, а фирмите съобщават, че сега са по-малко фокусирани върху Европейския съюз и Китай и се интересуват повече от САЩ и Европа (извън ЕС). Това може да е свързано с желанието да се заобиколят санкциите на ЕС срещу Русия и Беларус“, обясява фон Берг.

Можете да разгледате цялото проучване на Кофас на този линк.

Свързани публикации