Как Китайската комунистическа партия изправи бизнеса пред труден избор?

Снимка insta_photos

Иван Зуенко, “Форбс” – руско издание.

На 11 август бе публикувано съвместно постановление на
Централния комитет на Китайската комунистическа партия (ЦК на
ККП) и на Държавния съвет на КНР, призовали властите по-активно
да регулират различни сфери от живота на обществото – от
националната сигурност до производството на храни и лекарства.
Това изглеждаше просто като продължение на аналогичен план,
чието действие официално изтече миналата година. Но съчетано с
други сигнали от Чжуннанхай – резиденцията на висшите партийни и
държавни органи на Китай, постановлението изглежда заканително
предупреждение към бизнеса, включително чуждестранните
инвеститори. Управлявана от компартията, КНР продължава да се
ориентира към пазарна икономика, но там вече никой няма да се
церемони с предприемачите – или играеш по правилата, или не
играеш изобщо.

Системно настъпление

Впечатляващ е списъкът на сигналите, които съвкупно
може да се нарекат влошаване на инвестиционния климат. Първо
мощен удар бе нанесен по бизнес империята на основателя на
“Алибаба” Ма Юн, по-известен като Джак Ма, да си припомним и
фактически блокираното включване на финансовата платформа “Ант”
в първично публично предлагане (ППП), и рекордната антимонополна
глоба от 2,8 милиарда долара. През август “Алибаба” отново бе
дискутирана в китайските медии в негативен контекст, след като
се разбра, че след традиционна вечеря с клиенти на компанията
неин мениджър проявил аспирации към своя подчинена. В отговор
властите разкритикуваха културата за пиене на алкохол в бизнеса
като цяло, но е ясно, че основният удар пак бе понесен от
активите на Джак Ма.
През юли властите удариха най-голямата в Китай
служба за повикване на такси “ДиДи” – обидени заради включването
й в ППП в Ню Йорк, те накараха китайските магазини за
приложения да премахнат платформата й. Точно това решение на
регулатора натежа като аргумент в полза на извода, че крайна
задача на китайските ръководители е да наложат контрол над
дигиталния бизнес като цяло, а не да изразят лична неприязън към
прекалено независимия г-н Ма.
По същото време от недрата на ЦК на ККП и Държавния
съвет на КНР се появи съвместното постановление “За намаляване
на натоварването върху учащите от задължителните образователни
програми под формата на домашни работи и извънкласни занятия”,
което бе съкрушителен удар върху пазара за допълнително
образование, най-вече онлайн. Отдавнашният лидер в отрасъла “Но
Ориентал” изгуби за три дни над 50 на сто от стойността си, а
конкурентът му “Кулърн” – 30 на сто. Другите големи играчи,
неуспели да се включат в ППП, едва ли ще могат да го направят
сега. Голям брой образователни компании, особено с чуждестранни
инвестиции, вече заявиха, че се изтеглят от пазара или
кардинално променят развойната си стратегия.

Партията и бизнесът

Дали новото постановление е онази граница, след
която вече със сигурност можем да кажем, че Китай започва да
тормози бизнеса? И да, и не. От една страна, инвеститорите вече
е трудно да бъдат разубедени – дейността на китайския пазар
става непредсказуема и прекомерно зависеща от политическите
директиви. Анализът на документа от 11 август притесни на първо
място производителите на храни и лекарствена продукция. Именно
тези отрасли за пръв път са включени от властите в списъка на
сферите, в които “се изисква правно регулиране”. И при положение
че бизнесът вече не чака до последно, а разчита и най-слабите
сигнали за нагласите по върховете, може да очакваме отлив на
инвеститори от тези области още сега.
От друга страна, не можем да кажем, че китайската
компартия е тръгнала на кръстоносен поход срещу бизнеса, тъй
като самата партия отдавна вече здраво е вградена в него – тя
по-скоро слага ред в нещата, за да се отърве от многото
странични ефекти, натрупали се през годините на бурен, често
безконтролен икономически растеж. Акциите срещу финансови
платформи от рода на “Ант” лесно може да се обяснят като проява
на грижа във връзка с рисковете за финансовата система на КНР –
още повече че борсовият крах от 2015 г. убедително показа колко
лесно може да се срути пазарът въпреки всички бодри изявления на
властите и възторзите на експерти от чужбина. Борбата с
дигиталните гиганти върви по линия на “затягане на гайките” в
сферата на националната сигурност, станало многократно
по-актуално в контекста на противопоставянето със САЩ. Накрая,
очакваното слагане на ред в производството на храни и лекарства
може да намали дела на некачествената и пиратската продукция на
тези пазари. А той е висок, както отдавна са се убедили руските
производители, страдащи от масово фалшифициране на стоките им,
нарушения на интелектуалната собственост и недобросъвестно
отношение на китайски фирми към тях.
Обстоятелствата се подреждат в полза на китайското
ръководство. Благодарение на пандемията и успешната борба с нея
компартията е засилила влиянието си до крайност, а грандиозното
честване на стогодишния юбилей на ККП през юли затвърди този
успех. Същата тази пандемия, както и противопоставянето със
Запада чувствително мобилизираха обществото. Правоохранителните
и регулаторни органи са по-силни отвсякога. В условията на
пандемични ограничения бизнесът е зависим от държавата и нейната
подкрепа. Приетият тази пролет 14-и петгодишен план (2021-2025
г.) цели развитие най-вече на вътрешното потребление – и уклонът
към деглобализация, засилил се през 2020-2021 г., само
потвърждава колко е уместен този курс. При това положение
китайският капитал и чуждестранните инвеститори изглежда нямат
друг изход: или трябва да се предадат на волята на властите,
или да търсят други пазари.

*Мнението на редакцията може да не съвпада с гледната точка на
автора.

Със съдействието на БТА.

Свързани публикации