Кофас: За да излезе от дълга си, Южна Европа трябва да погледне отвъд туризма и да разреши демографската си криза

Експертите по кредитно застраховане от Кофас отчитат възстановяване на броя туристи до нивата отпреди пандемията в цяла Европа, като тенденцията се усеща най-вече в средиземноморския регион. Анализаторите са на мнение, че именно Южна Европа е двигателят на европейското възстановяване след пандемията.

За 2021-2023 г. Италия, Испания, Гърция и Португалия са осигурили между една четвърт и една втора от растежа на БВП на ЕС (сам по себе си, туристическият сектор представлява над 10% от БВП на страните в този регион и има важен принос за създаването на работни места). В бъдеще обаче изменението на климата и инфлацията ще затруднят постоянния туристическия бум. В същото време, зависимостта от туризма води до по-ниска производителност на работната сила, което създава предизвикателства за Италия, особено в условия на сериозна демографска криза. Използване на изкуствен интелект, повече жени на пазара на труда и миграция: това са основните предпоставки, необходими за подпомагане растежа и спазване на завръщащите се фискални правила на ЕС.

Нарастващата роля на туризма в Южна Европа

ЕС отбеляза рекордно лято, като броят на нощувките в туристическите места за настаняване достигна най-високото си ниво от десетилетие (1,198 милиарда през първото полугодие на 2023 г., т.е. +1,3% в сравнение със същия период през 2019 г.).

Въпреки че инфлацията и нарастващите разходи за пътуване оказват влияние върху покупателната способност на домакинствата, последните остават по-склонни да харчат за пътувания, отколкото да насочват средствата си за други разходи. В резултат на този приток от туристи, но също и на повишаващите се цени, особено за транспорта, оборотът от туристически дейности се е увеличил със средно 30% през второто тримесечие на 2023 г. в сравнение със същия период на 2022 г. и с 25% в сравнение с 2019 г.

Дългосрочни предизвикателства

Експертите от Кофас споделят, че в дългосрочен план не е ясно дали бумът на туризма ще бъде продължителен, за да остане основна предпоставка за европейския растеж. Множество рискове (макроикономически, финансови, социални и политически) продължават да съществуват в световен мащаб. В условия на глобална инфлация ще бъде трудно за Южна Европа да остане конкурентоспособна по отношение на разходите спрямо перспективните дестинации в нововъзникващия свят. Изменението на климата също оказва особено въздействие върху регионите на Южна Европа.

Недостигът на работна ръка в Италия ще се влоши точно в момента на възстановяването на фискалните политики на ЕС

Въпросът за производителността е от първостепенно значение за Италия поради намаляването на населението и продължаващия недостиг на работна ръка. До 2040 г. се очаква населението в трудоспособна възраст да намалее с 11,7% в сравнение с 2,4% във Франция, 4,1% в Испания и 4,9% в Германия. Кофас изчислява, че демографската криза може да намали потенциала за растеж на БВП на Италия почти наполовина още през 2025 г. Това е от решаващо значение, тъй като фискалните правила на ЕС отново влизат в действие, т.е. всяка пречка пред растежа ще окаже влияние върху намаляването на дълга. Следователно демографската криза е рисков фактор за фискалната устойчивост.

Неизползваният потенциал

В краткосрочен план най-реалистичният начин да се избегнат рисковете пред сектора е да се ускори набирането на жени в работната сила (по примера на Испания през 1990-те и 2000-те години). Женската работна сила в Италия е само 55% в сравнение с 70% в Испания. Италия трябва да приобщи приблизително 1 милион жени към работната си сила и да повиши растежа на производителността до 0,5% годишно, ако иска да изпълни фискалните ангажименти, предложени на ЕС в бюджета за 2024 г. (и имплицитно във фискалните правила на ЕС).

Ако политиките, насочени към работата и производителността на жените, се представят по-слабо, ще се създаде осезаема нужда от чуждестранни работници, с нарастваща роля на по-ниско квалифицираната работна ръка. Между 2011 г. и 2021 г. работната сила с висше образование се е увеличила с 35%, докато тази без диплома от висше учебно заведение се е свила с 6%.

A.I. и намаляването на населението

Дори ако Италия успее да се изравни с коефициента на участие и раждаемост на своите съседи, ще бъде въпрос на броени години преди демографският проблем да се появи отново. Всяко дългосрочно решение за намаляване на населението ще включва мащабни печалби от ефективността. Ако се въведе достатъчно бързо, A.I. би показал голям потенциал за трайно повишаване на производителността – може би достатъчно, за да компенсира демографското съпротивление. Обратно, ако се материализират опасенията за загубата на работни места, предизвикана от ИИ (Изкуствен интелект), тогава намаляващото население може да помогне за облекчаване на произтичащия проблем с безработицата.Пълния доклад на Кофас по темата можете да откриете тук – https://shorturl.at/oxBK8

Свързани публикации