Табела Министерство на елекстронното управление

През 2022 г. „Информационно обслужване“ АД реализира 9 нови функционалности в системите на НЗОК

През 2022 г. „Информационно обслужване“ АД е надградило или реализирало девет нови функционалности в системите на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за автоматизиране на основни процеси в дейността на касата, стана ясно от приетия от Министерския съвет годишен отчет на дейността на НЗОК за 2022 г.

През изминалата година са надградени информационните системи на касата във връзка с автоматизирането на процесите по отпускане, отчитане, контрол и заплащане на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, предназначени за хора с увреждания.

Оптимизирани са и процесите по валидиране на данните в модула HOSP_CPW, което осигурява предвидимост и устойчивост на бюджета на институцията. Системата HOSP_CPW е подобрена и в частта ѝ, касаеща промени на цените и дейностите, заплащани на изпълнителите на болнична медицинска помощ за медицинските дейности между НЗОК и Българския лекарски съюз.

Актуализирани са и информационните системи на НЗОК във връзка с отчитане и заплащане на нов пакет дейности: „Здравни грижи, осъществявани в дома от медицински сестри, акушерки или лекарски асистенти“. Успоредно с това е изграден и резервен център за данни за нуждите на НЗОК. Актуализирани са и базите данни и приложните системи до последна версия, поддържана от производителя. В резултат на това е постигната оптимизация на вътрешните за НЗОК/РЗОК процеси, намалено е

времетраенето за обработка на отчетните от договорните партньори документи и значително е подобрено качеството на услугите за здравноосигурените лица и лечебните заведения.

Здравната каса поддържа огромно информационни ресурси със здравни данни – системи, регистри и услуги, за които трябва да бъде осигурена надеждност и непрекъсваемост на работните процеси, високи нива на мрежова и информационна сигурност. В същото време „Информационно обслужване“ АД се утвърждава като основен двигател на реализацията на редица иновации в сферата на здравеопазването. Напомняме, че преди месец дружеството въведе електронни зелени и жълти рецепти.

Свързани публикации