Browsing Tag

Консултантска компания за корпоративни обучения

1 публикация

83,3% от мениджърите отчитат позитивна промяна в представянето на служителите, преминали през външни трейнинги

Според проучване на IBTrainings,обученията повишават усещането за принадлежност, удовлетвореността и ангажираността им 83,3% от мениджърите в големи компании…