Трансатлантическата икономика е изключително устойчива и поставя нови рекорди и през 2023 г.

 • Размерът на Трансатлантическата икономика достига до 8,7 трилиона щ. д. и отново е забележително устойчива на глобални икономически и стратегически сътресения. САЩ и Европа остават най-важните пазари и геоикономическа основа една за друга.
 • Докладът „Трансатлантическата икономика 2024“ показва, че България изнася за САЩ стоки на обща стойност 1,5 млрд. щ.д. и услуги за стойност около 500 млн. щ. д., които числа сочат устойчив растеж и за двата индикатора.
 • По отношение на дяловете се наблюдава леко свиване на износа на България за Америка до 2,3% от общия американски внос. Той се увеличава до 6,6%, когато от общия обем се изключи търговията в рамките на ЕС.
 • Заключението е, че са необходими са повече инвестиции от САЩ в Европа, както и по-малко регулации, за да се повиши конкурентоспособността на ЕС, както и да се намали въздействието на Китай.

Брюксел и Вашингтон, 18 март 2024 г./ София, 19 март 2024 г. – Трансатлантическата икономика се оказва изключително стабилна в условията на глобални икономически и стратегически сътресения. САЩ и Европа остават двата най-важни пазара и геоикономическа база една за друга. В трансатлантическата икономика на стойност 8,7 трилиона щ. д. са заети повече от 16 милиона работещи от двете страни на Атлантическия океан. Това е най-големият и най-богатият пазар в света, на който се пада половината от общото световно лично потребление и близо една трета от световния БВП по отношение на покупателната способност.

Особено силни са връзките в областта на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ), портфейлните инвестиции, банковите вземания, търговията и партньорските продажби на стоки и услуги, цифровите връзки, енергетиката, взаимните инвестиции в научно-изследователска и развойна дейност, патентното сътрудничество, технологичните потоци и продажбите на интензивни на знания услуги.

Докладът „Трансатлантическата икономика 2024“ се публикува от Американската търговска камара към Европейския съюз (AmCham EU) и Търговската камара на САЩ (U.S. Chamber of Commerce). От 21 години насам той представя основните двигатели на трансатлантическата икономика – инвестициите, търговията и работните места – които отново отбелязват силни резултати през 2024 г. Въпреки войната в Украйна, смущенията във веригата за доставки, драматичните промени в енергетиката, високата инфлация и затягането на финансовите условия, 2023 г беше рекордна по редица показатели.

2023 г. отбеляза рекорди на няколко фронта:

 • Продажбите на европейските подразделения на американски компании достигат рекордните 3,8 трилиона щ. д. Продажбите на американските подразделения на европейски компании достигат рекордно високо ниво от 3,1 трилиона щ. д.
 • Търговията със стоки между САЩ и Европа достига най-високата си стойност от 1,22 трилиона щ. д. през 2023 г. Това е два пъти повече от търговията със стоки между САЩ и Китай (575 млрд. щ. д.).
 • Търговията със стоки между САЩ и ЕС достигна рекордните 946 млрд. щ. д., което е с 39% повече от търговията със стоки между САЩ и Китай (575 млрд. щ. д.) и с 16% повече от търговията със стоки между ЕС и Китай (798 млрд. щ. д.).
 • Износът на стоки от САЩ за Европа достигна поредни рекордно високи стойности от 498 млрд. щ. д.
 • Подразделенията на американски компании в Европа са спечелили около 350 млрд. щ. д., с което бележат друг рекорд. От друга страна, европейските подразделения в САЩ са спечелили около 190 млрд. щ. д. – друга недостигната досега стойност.
 • САЩ се превръщат в най-важния доставчик на втечнен природен газ (ВПГ) и нефт за ЕС – на тях се падат 50% от вноса на ВПГ и 18% от вноса на нефт в ЕС.
 • Европа се превръща в най-големия потребител на суров петрол от САЩ и в най-важния експортен пазар на ВПГ, като през 2023 г. на нея се падат над 60% от износа на втечнен природен газ от САЩ, което е два пъти повече от американския износ на горива за Азия.

Трансатлантическата икономика през 2024 г. в цифри

 • 16 милиона работни места от двете страни на Атлантическия океан
 • Половината от общото лично потребление в света
 • 6,9 трилиона щ. д.  общи търговски продажби годишно
 • 1 / 3 от световния БВП (показтел по потребителска покупателната способност).

Инвестиции

 • 62% от глобалните инвестиции в САЩ идват от Европа (2022 г.)
 • 61,2 % от глобалните инвестиции на САЩ са насочени към Европа (2021 г.)

Търговия със стоки

 • 1,22 трилиона щ. д. е стокообменът между САЩ и Европа (2022 г.) – два пъти повече от стокообмена между САЩ и Китай (575 млрд. щ. д.).
 • 946 млрд. щ. д. търговия със стоки между САЩ и ЕС (2022 г.) – с 39% повече от търговията със стоки между САЩ и Китай и с 16% повече от търговията със стоки между ЕС и Китай в размер на 798 млрд. щ. д.

Търговия с услуги

 • 402 млрд. щ. д. САЩ към Европа (2022 г.)
 • 293 млрд. щ. д. от Европа към САЩ (2022 г.)

Цифрова икономика

 • +50% от цифровите услуги между САЩ и ЕС се използват за производство на експортни продукти от двете страни.
 • По трансатлантическите кабели преминават 2 пъти повече данни, отколкото по транстихоокеанските и вътрешноазиатските маршрути.

Работни места

 • 5 милиона американски служители на европейски компании (преки работни места, дължащи се на инвестиции, 2022 г.)
 • 4,7 милиона европейски служители на американски компании (преки работни места в следствие на инвестиции, 2022 г.)

Енергия

 • +60% от износа на втечнен природен газ от САЩ отива в Европа (2023 г.)
 • +50% дългосрочни споразумения за закупуване на енергия от възобновяеми източници в Европа с американски компании.

Това издание включва анализ на цикличните слабости и структурните предимства на трансатлантическата икономика по отношение на работните места, търговията и инвестициите. Също така, то доказва някои ясни пътища за стратегия за намаляване на риска на веригите за доставки в един много нестабилен свят – това става в сравнение с американския, европейския и китайския подход към търговията и сътрудничеството. В доклада отново се разглеждат руската война в Украйна, международните санкции срещу Русия, трансатлантическите енергийни трансформации, отношенията с Китай, както и зеленият и цифровият преход. Той включва и индивидуални профили за над 30 европейски държави, като Украйна е изследвана за втори път, както и за всички 50 американски щата.

Можете да изтеглите Трансатлантическия доклад за 2024 г. на английски език оттук или оттук

България и трансатлантическата икономика

Според доклада инвестициите на САЩ в България възлизат на 514 млн. щ. д. – увеличение от 200 млн. щ. д. от предишния доклад. Българските инвестиции в Америка са 102 млн. щ. д., което е повече от 50 млн. щ. д. от доклада от 2023 г.

Преките свързани с САЩ работни места в България са 10 908 (в сравнение с 10 605), а работните места, които българските компании са създали, са 306 – което не е промяна спрямо доклада за 2023 г.

Що се отнася до търговията, САЩ имат изнесени стоки за България на обща стойност 513 млн. щ. д. спрямо ок. 300 млн. щ.д. (2023 г.). Делът на американските стоки, доставени в България, е 1,4% от общия износ, но достига до 3,2%, когато от общия обем се изключи търговията в рамките на ЕС. (за сравнение той е съответно 0,7% и 1,8% в доклада за 2023 г.).

За сравнение, България е изнесла стоки за Съединените щати на обща стойност 1,5 млрд. щ. д. (което е увеличение от1,2 млрд. щ. д.  през 2023 г.). По този начин САЩ получават 2,3% от общия обем на стоките, които България изнася за света. Този дял нараства до 6,6% при отчитане натърговията в рамките на ЕС от общия брой. (за сравнение – съответно 2,5 % и 7,3 %, което представлява спад по отношение на дяловете).

И двата показателя показват стабилни икономически отношения в търговията между България и САЩ, докато износът на България – пряк и чрез партньори от ЕС – се е увеличил през изминалата година.

Петте най-големи износа на стоки от САЩ за България (млн. щ.д.):

 1. Транспорт и оборудване                                         – 155,2 (при 90,1 през 2023 г.)
 2. Производство на машини                                        – 80,3 (спрямо 41,4 през 2023 г.)
 3. Производство на компютри и електроника              – 78,1 (спрямо 57,7 през 2023 г.)
 4. Петролни и въглищни продукти                               – 50,3 (34,7)
 5. Добив на полезни изкопаеми                                  – 35 (n/a 2023 г.)

Подобно на общата картина, представена в доклада, износът на енергийни продукти от САЩ за България се увеличава с 30% на годишна база и повече от 50 пъти спрямо 2000 г. (1.3). Така че можем да заключим, че износът на втечнен природен газ и други продукти от САЩ за Европа и България поради руската война в Украйна и спирането на руските енергийни източници за България измества тези предишни енергийни доставки. В доклада за 2024 г. добивът на полезни изкопаеми се завръща, докато химическата промишленост изпада от Топ 5.

Топ 5 на стоките, които България изнася за САЩ (млн. щ.д.):

 1. Компютри и електронна продукция                         – 224,4 (спрямо 193,3)
 2. Производство на машини                                        – 206,5 (спрямо 102,6)
 3. Производство на химически продукти                     – 159,1 (спрямо 144,3)
 4. Производство на различни видове стоки                – 132,6 (спрямо 106,4)
 5. Производство на първични метали                         – 121 (n/a)

За поредна година България изнася за Америка стоки с висока добавена стойност (компютри, електроника, промишлени изделия, химикали, първични метали). Липсващата стока през 2023 г. е електронно оборудване, а от предишния доклад от 2023 г. – отпадна износа на зърно (95,1 млн. евро).

Отделните щати с най-голям износ на стоки за България са: Тексас – 120,3 млн. щ.д. (спрямо 55,2 млн. щ.д.), Калифорния – 70,3 млн. щ.д. (спрямо 35,2 млн. щ.д.), Джорджия – 63,06 млн. щ.д. (без данни за 2023 г.), Айова – 31,4 млн. щ.д. (без данни за 2023 г.), и Илинойс – 24,6 млн. щ.д. (без данни за 2023 г.).

През 2023 г., в Топ 5 обаче не попадат щати като Флорида – 32,9 млн. щ.д., Алабама – 22,8 млн. щ. д., и Мейн – 21,1 млн. щ.д.

Щатите, които внасят най-много стоки от България са Калифорния – 159,3 млн. щ.д. (срещу 91,8 млн.), която се завръща от доклада за 2022 г., Ню Джърси – 124,8 млн. щ.д., Масачузетс – 101,7 млн. щ.д. (спрямо 111,5 млн. щ. д. от доклада за 2023 г. и тогава на 1 място), Мисури – 101 млн. щ. д. (спрямо 68,1 млн. щ.д.) и Ню Йорк – 88,8 млн. щ.д. (спрямо 68,8 млн. щ.д.)

Калифорния се изкачва до номер 1, докато миналогодишният лидер – Масачузетс – пада до 3-то място, а Северна Каролина – 74,5 млн. щ.д. през 2023 г. – е извън новия доклад.

Що се отнася до износа на услуги, САЩ са изнесли за България услуги на обща стойност 381 млн. щ.д. (при 300 млн. щатски долара в доклада за 2023 г.), докато България е изнесла за Щатите услуги на стойност от 496 млн. щ.д. (при 400 млн. щ.д. в доклада за 2023 г. – което е 25% ръст на годишна база, което, се доближава до 577 млн. щ.д. през 2018 г.).

Забележка: Ако трябва да се сравни Трансатлантическия доклад 2024 с Икономическото партньорство между САЩ и България: (2023 г.), ще видите разликата в броя на американските инвестиции в България. Трябва да имате предвид, че Икономическото партньорство между САЩ и България използва методологията за проследяване на крайния собственик на капитала на набор от идентифицирани и анализирани редица компании, които оперират в България.

За доклада

Тази година се отбелязва 21-ото издание на Доклада „Трансатлантическата икономика – годишното проучване на трансатлантическите работни места, търговия и инвестиции. Автори на награждаваната публикация са Даниел Хамилтън и Джоузеф Куинлан от Института за външна политика, Училище за напреднали международни изследвания, Университет “Джон Хопкинс”, САЩ и Трансатлантическата лидерска мрежа.

Данните са достъпни и на онлайн платформата Thriving Together, която представя дълбоките връзки, свързващи Европа и Съединените щати, включително цифри от Трансатлантическата икономика 2024. Посетете платформата: thrivingtogether.eu.

Проучването е подкрепено от Американските търговски камари в Дания, Финландия, Гърция, Ирландия, Люксембург, Словения и Швеция.

Свързани публикации