Ценовите перспективи за петрола остават непроменени въпреки ограниченията, които страните от Г-7 налагат

На 5 декември влезе в сила решението на Европейския съюз (ЕС) да забрани доставките на руски суров петрол, транспортиран с танкери. В допълнение, държавите от Г-7 и Австралия (т.нар. “Коалиция за ограничаване на цените”) налагат таван на цените от 60 щатски долара на барел за водещия руски сорт „Урал“. В доклада си, експертите по кредитно застраховане от Кофас посочват, че наложеният таван е по-висок от цената на повечето руски петролни обеми, което означава, че в краткосрочен план пазарните смущения ще бъдат минимални. В контекста на предизвикателствата, пред които е изправена световната икономика, Кофас прогнозира възможните предизвикателства в следствие на ценово ограничение на руския петрол.

На първо място трябва да се вземе под внимание, че санкциите срещу руския петрол вероятно ще запазят глобалните пазари свити. С ембаргото на ЕС върху суровия петрол, руският добив може да бъде понижен от 500 000 до 1,5 млн. барела на ден. Междувременно страните от ОПЕК-2 и техните 10 съюзници, известни като ОПЕК+, потвърдиха на 4 декември съкращаване на производството с 2 млн. барела дневно до края на 2023 г. Очакванията са световното потребление да се понижи, предвид нарастващите икономически затруднения, което в контекста на предлагането ще запази пазарите свити.

От началото на конфликта в Украйна западните държави налагат на Русия редица санкции. Целта на тези действия е да се понижат приходите на Русия от петрол, като в същото време ограничат способността ѝ да финансира военни действия. Ходът на ЕС за забрана на целия морски внос на руски суров петрол е част от тези усилия. Ако обаче пазарните цени се повишат, заплахата от ответни мерки отстрана на Русия под формата на спиране на производството е сериозна“, споделя Рубен Низард, главен икономист на Кофас за Северна Америка.

Според експертите рискът от смущения на пазара изглежда по-висок за петролните продукти, отколкото за суровия петрол. Те отчитат, че особено уязвими от руските доставки остават дизеловите горива, заради понижения капацитет рафиниране в САЩ, прекъсванията в корабоплаването и стачките на работниците в Европа. Докладът подчертава, че съществува възможност търговските маршрути да се променят, тъй като петролните продукти от руски произход могат да достигат до Европа през трети страни.

Определяне на равнището на горната граница на цените винаги е изглеждало като деликатен баланс. Макар че Русия ясно заявява намерението да откаже да доставя петрол под ценовата рамка на Г-7, факта, че пазарните цени са под нея, засега ограничава риска от ответни мерки. Опасността от ответни мерки би се увеличила, ако пазарните цени се повишат и достигнат над 60 щатски долара, но предвидените в споразумението механизми за коригиране на равнището може да са индикация, че Коалицията за ценови ограничения е готова да действа бързо, за да избегне смущения на пазара и скокове на цените.

Прогнозите отчитат, че ценовият таван ще усложни търговията с енергия, но без участие на страни извън Коалицията ефективността му ще бъде ограничена. Според Кофас, Русия се подготвя да заобиколи използването на услугите на Г-7. Освен това налагането на ценовия таван остава предизвикателство, тъй като корабните и застрахователните фирми често разполагат с малко информация за източника на превозвания петрол и за цената, плащана от техните клиенти.

Свързани публикации