Vivacom получи отличие от инициативата True Leaders за ESG

Vivacom бе отличена с награда True Leaders от ICAP CRIF Bulgaria в категорията ESG. Това е поредното доказателство, че Vivacom върви в правилната посока, следвайки стратегията за устойчивост на United Group, част от която е Vivacom, и обявените по-рано тази година амбициозни цели на Групата да се превърне във въглеродно неутрална компания до 2040 г. В България United Group развива активно проекти за възобновяема енергия, като се фокусира върху изграждането на слънчеви и вятърни централи. Генерираната от тези проекти енергия се прогнозира да надхвърли общото енергийно потребление на цялата United Group, което още веднъж подчертава централната роля на страната ни в стремежа на Групата към въвеждане на трансформиращи екологични инициативи.

Инициативата True Leaders отличава всички компании, лидери в сектора, в който оперират, отговарящи едновременно на няколко измерими и обективни критерии (според официално публикувани данни), без намесата на субективното мнение на жури или на резултати от публично проучване. По време на тазгодишната церемония за първи път бяха отличени компании с висока оценка за устойчиво развитие – ESG, в платформата Synesgy. Специално разработената платформа Synesgy е насочена към оценяване на ESG устойчивостта на контрагенти, производствени вериги и вериги за доставки.

Наградите True Leaders се организират ежегодно от най-голямата група за бизнес информационни услуги в Югоизточна Еврова – ICAP CRIF Bulgaria, част от международната група CRIF, разположена на 4 континента. И тук не можем да не подчертаем централната роля на България в нашата стратегия за устойчивост, където ние активно развиваме проекти за възобновяема енергия, като се фокусираме върху изграждането на слънчеви и вятърни централи в страната. Трябва да се отбележи, че генерираната от тези проекти енергия се прогнозира да надхвърли общото енергийно потребление на цялата United Group, което още веднъж подчертава ролята на България в нашия стремеж към въвеждане на трансформиращи екологични инициативи.

Свързани публикации