Американската търговска камара в България и Американската търговска камара в Северна Македония партнират със CIPE за подобряване на икономическото сътрудничество

Американската търговска камара в България си партнира с Центърът за международна частна инициатива (Center for International Private Enterprise – CIPE), за да усилят икономическото сътрудничество и развитието между България и Северна Македония. Тази инициатива е свързана с процеса на сближаване започната от правителствата на двете държави от началото на 2022 г.

Обхватът на тази инициатива включва серия от кръгли маси, на които бизнес и правителствата да обсъждат възможното бизнес развитие между двете страни, да обсъдят препятствията, които пречат за ускорение на бизнесите и спъват трансгранични проекти, както и да установят тона за бъдещото икономическо сътрудничество. Към това се добавят и споделяне на добри практики за ускоряване на търговията между България и Северна Македония и даване на предложения за подобрения на регионалната инфраструктура – пътища, железница, въздушен транспорт и дигитална инфраструктура – които са идентифицирани от бизнес общностите в двете страни.

Представителите на публичния и частен сектор се съгласиха да продължат диалога по тези възможности за двустранни реформи. Всички участници изразиха своя ангажимент да усилят двустранното бизнес сътрудничество в ключови сфери, като „Енергетика“, „ Транспорт и инфраструктура“, „Медии“ и „Дигитална свързаност“. Този диалог ще подкрепи бизнес общностите в България и Северна Македония, които да говорят за създаването на един по-здрав и устойчив бизнес климат по между им.

Двете организации ще организират серия от бизнес кръгли маси, за да продължат паралелния диалог наред с междуправителствените работни групи и срещи.

„С това партньорство ние надграждаме нашите връзки със сестринската ни организация АмЧам Северна Македония, с която сме свързани в нашата организация-чадър Асоциация на американските камари в Европа (AmChams in Europe). Заедно можем да дадем по-силен сигнал на останалите камари, които могат да работят за осъществяване на споделени ценности на трансатлантическия бизнес и да промотират нашите страни сред чуждестранните инвеститори, в т.ч. и от САЩ.“ – коментира Петър Т. Иванов, главен изпълнителен директор, Американска търговска камара в България.

„Усилването на връзките между България и Северна Македония е сред най-значимите приоритети за бъдещото развитие на отношенията „ЕС-Западни Балкани“. CIPE вярва, за да може частният сектор да създаде собствени възможности да изразява своите нужди и приоритети, и то по начин, чрез който да максимизира потенциала на подобряващите се двустранни връзки.“ – каза Джефри Лайтфут, програмен директор за Европа на Центърът за международна частна инициатива.

Свързани публикации