АПБНБ: Безалкохолната индустрия в България стартира поетапно въвеждане на прикрепени към бутилките капачки, в изпълнение на Европейското законодателство

Woman crushing plastic bottles for recycling

Съгласно Директивата на ЕС относно намаляване въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда, до средата на 2024 г. всички производители на безалкохолни напитки и бутилиращи компании трябва да преминат към прикрепени към бутилките капачки

Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България (АПБНБ) напълно подкрепя целите на Директива 2019/904 на ЕС относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда. Тя залага редица последователни мерки за насърчаване прехода към кръгова икономика в целия Европейски съюз, постигането на кръгов жизнен цикъл при пластмасите и предотвратяване на замърсяването от изпускането им в околната среда. Едно от изискванията на Директивата е от 3 юли 2024 г. пластмасовите капачки на всички съдове за напитки от пластмаса за еднократна употреба, с вместимост до 3 литра, да остават прикрепени към съдовете по време на употреба на продукта.

„Устойчивото развитие, опазването на околната среда и отговорността за изграждането на едно по-добро бъдеще както за нас, така и за поколенията след нас е сред основните цели на нашата индустрия. Вярвам, че в последните години постигнахме изключително добри резултати в посока пълна рециклируемост и намаляване теглото на използваните опаковки, в тяхното събиране и максимално оползотворяване. Изпълнението на Директивата на ЕС, относно пластмасовите съдове за еднократна употреба, и преминаването към прикрепени към бутилките капачки, от страна на производителите на безалкохолни напитки и бутилиращите вода компании у нас е поредната стъпка, която трябва да направим“, сподели Жана Величкова, изпълнителен директор на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България (АПБНБ) и допълни: Радвам се, че вече сме свидетели на тази важна промяна и още от началото на миналата година се отличиха производители, които предлагат продуктите си с прикрепени към бутилката капачки. Това е доста мащабна инвестиция, която обаче вярвам, че си заслужава да бъде осъществена, за да можем всички ние като общество да се възползваме от предимствата, които тя дава.“

За PET пластмасовите бутилки за еднократна употреба Директивата на ЕС предвижда и изисквания за вложен материал от рециклирана пластмаса – поне 25% до 2025 г. и минимум 30% до 2030 г. Голяма част от производителите на безалкохолни напитки в България вече работят и по нейното реализиране.

Производителите на напитки в цяла Европа са доказани лидери в устойчивостта, най-иновативни и напреднали в използването на напълно рециклируеми опаковки – PET пластмасата, например, може да са рециклира многократно, а еко дизайнът вече е стандарт за много от тях. Ето защо, от задължените индустрии те първи бяха определени от ЕС за постигането на амбициозните цели в новото Европейско законодателство за пластмасовите продукти за еднократна употреба.

Индустрията на производителите на безалкохолни напитки и бутилиращите компании за вода в България има визия за постигане на пълен кръгов модел на използваните от сектора опаковки. Тя е в изпълнение на Европейската директива за събиране на 90% от пластмасовите бутилки и влагане на най-малко 30% рециклирано съдържание в новите бутилки до 2030 г. в страните-членки, както и в подкрепа на заявените намерения на българското правителство за оптимизиране на процеса чрез въвеждане на депозитна система.

„Приоритет на бранша е затварянето на кръга за всички PET опаковки в страната по модела „От бутилка в бутилка“, посредством оптимално събиране, рециклиране и употреба на рециклирания материал в производството на нови опаковки за напитки“, коментира още Жана Величкова.

Свързани публикации