Стопанският факултет на СУ и TWIN4ECO с участие на Софийския фестивал на науката

Най-значимият проект в историята на Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски – TWIN4ECO, беше  представен по време на ХІV Софийски фестивал на науката. Фестивалът е едно от най-привлекателните и интересни целеви събития за наука в България и представя по завладяващ начин взаимовръзката между наука, технологии и изкуство чрез представяния на водещи български и световни учени, дискусии, демонстрации, интерактивни работилници за ученици и възрастни и др.

ХІV Софийски фестивал на науката се проведе в периода 9-12 май в иновационен форум “Джон Атанасов” в София Тех парк. Организатор на инициативата е фондация „Красива наука“ с подкрепата на Министерство на образованието и науката, а Софийски университет „Св. Климент Охридски“ е академичен и образователен партньор. Сред основните теми в програмата тази година бяха променящият се климат в световен мащаб, иновативните технологии, изследване на космоса, виртуална реалност, роботика и  много други.

По време на Фестивала посетителите имаха възможност да се срещнат с представители на ръководения от Стопански факултет туининг проект TWIN4ECO, да се запознаят с планираните инициативи, както и възможностите за отпускане на финансиране за научни дейности на млади учени, докторанти и постдокторанти. С дейностите по TWIN4ECO бяха запознати и официалните гости на Фестивала – представители на Европейската комисия и НПО в областта на европейската интеграция и култура, сред които г-жа Антоанета Ангелова-Кръстева, Директор за иновации, цифрово образование и международно сътрудничество в Европейската комисия, и г-жа Гергана Паси, президент на ПанЕвропа България.

Благодарение на полученото финансиране от над 2,6 млн. лв. от Националния план за възстановяване и устойчивост, Стопанският факултет ще изпълнява поредица от дейности до средата на 2026 г., с които има амбицията да се превърне в национален център за научни постижения в областта на устойчивата енергийна икономика и иновации с регионално  значение.

Свързани публикации