BILLA е на първо място по ръст в количествата разделно събран текстил за 2023 г.

Веригата е предотвратила замърсяване на въздуха в размер на над 4100 тона CO2

През 2023 г. BILLA България е допринесла за предотвратяването на замърсяване на въздуха в размер на над 4100 тона CO2, благодарение на партньорството си с компанията Текслайф. За изминалата година в контейнерите за разделно събиране на дрехи втора употреба, обувки и домакински текстил, на територията на магазини BILLA са събрани над 270 тона текстил, което поставя веригата на първо място по ръст на събраните количества през 2023 г.

10% от замърсяването с всички парникови газове в глобален мащаб са причинени от производството на дрехи и обувки. За да намали вредните емисии, генерирани от текстилната индустрия, BILLA България става партньор на Текслайф през 2017 г., като всяка година разширява обхвата на инициативата и увеличава броя на супермаркетите си, в които клиентите могат да оставят ненужни дрехи, обувки и домакински текстил. Към момента са поставени контейнери за събиране на текстил в 12 града, като през тази година компанията планира да добави такива в още над 10 обекта в 6 града в страната.

Благодарение на интегрирания дарителски елемент, за всеки килограм събран текстил се генерират парични средства за Фонда за бедствия, аварии и кризи към Българския Червен кръст. Неговата цел е да помага чрез хуманитарни пакети на бедстващи хора в случай на наводнения, пожари, земетресения, но също така например и на засегнати от войната в Украйна, независимо от тяхната националност, както и на най-пострадалите при пандемии. От началото на модела са генерирани над 350 хиляди лв. дарение от всички контейнери, обозначени със знака на БЧК в страната.

Вижте тук списъка с адресите на магазини BILLA, където можете да откриете контейнери за разделно събиране и дарение на текстил със знака на БЧК – Texlife – BILLA България.

Свързани публикации