Българска конфедерация по заетостта: Очаква ни свит и несигурен пазар на труда

Според резултатите от последното прогнозно проучване на пазара на труда на Българската конфедерация по заетостта(БКЗ), което обхваща периода април 2023 г. – септември 2023 г., работодателите в страната споделят най-скромните планове за наемане на служители от началото на изследването през 2021 г. Двадесет и седем процента от общо 1099 анкетирани компании планират да увеличат работната сила, което е спад от 16% в сравнение с предишното шестмесечие и с 19% по-малко спрямо същия период на миналата година. Тридесет и шест процента от работодателите очакват да запазят числеността на служителите си, 19% прогнозират да намалят персонала — с пет процента повече спрямо предишния изследван период, а 18% не са сигурни дали ще задържат или освободят служители, като техният дял е нулев през изминалото шестмесечие. Така нетният коефициент на заетостта — разликата между работодателите, които планират да намалят работната сила, и тези, които прогнозират да я увеличат, е +8%, или спад от 21 процентни пункта спрямо предишния изследван период и с 32 процентни пункта по-малко в сравнение със същия период на миналата година.

„Пазарът на труда в България отдавна е подчинен на дисбаланса между търсенето и предлагането на кадри. Икономиката ни в голяма степен разчита на чуждестранните инвестиции, които от няколко години насам постоянно намаляват и поради липсата на необходимите хора. В такава среда e наложително трудовите процеси да се дигитализират, желаещите да се включат в работния процес масово да се преквалифицират според нуждите на работодателите, да се привлекат пасивните групи от нетърсещи работа отчаяни лица и да се реализира целенасочен внос на хора от чужбина. Това са единствените процеси, които трябва да стартираме веднага паралелно с промяната на трудовото законодателство, което да е адекватно на реалността, за да избегнем колапс на трудовия пазар,” каза Надя Василева, председател на БКЗ.

Работодателите в София отново споделят най-оптимистични планове за наемане на служители в периода април 2023 г. – септември 2023 г. с коефициент на заетостта от +72%, което е увеличение с два процентни пункта в сравнение с предишното шестмесечие. Компаниите в Пловдив и Бургас прогнозират скромно разширяване на екипите, като съответно +9% и +8% от работодателите в тези региони планират да наемат нови служители. В Русе и Варна коефициентът на заетост регистрира спад от два процентни пункта и е съответно +3% и +8% за следващото шестмесечие.

„Липсата на стабилно правителство, галопиращата инфлация и нарастващите разходи за труд правят ръста на компаниите притеснителен. Рекордно ниската безработица и дефицитът на подходящи кандидати притискат работодателите да търсят хора за работа отвън и да използват ресурси, които до днес не са били част от техните планове,” добави Надя Василева. ю

По отношение на дванадесетте индустрии, включени в изследването на БКЗ, прогнозите на секторите „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Строителство” отчитат най-голямото увеличение от пет процентни пункта в сравнение с предишния изследван период, като съответно +10% и +9% от работодателите планират да наемат нови служители. С два процентни пункта се увеличават плановете на работодателите в „Публичния и социален сектор“, където коефициентът на заетост е +7%. Работодателите от секторите „Информационни технологии” и „Аутсорсинг”, които имаха най-оптимистични планове за наемане на персонал през предишния изследван период, отчитат по-скромни прогнози за април 2023 г. – септември 2023 г. и коефициент на заетостта от съответно +25% и +9%. В секторите „Търговия на едро и дребно”, „Транспорт, складиране и комуникации” и „Селско, горско и рибно стопанство” коефициентът на заетост е съответно +9%, +7% и +3% — спад от един процентен пункт в сравнение с предишното шестмесечие. Темпът на наемане на служители в сектор „Електричество, газ и вода” се запазва (+4%), коефициентът на заетост в секторите „Производство” и „Финансови и застрахователни дейности, недвижими имоти и бизнес услуги“ се увеличава с един процентен пункт и достига съответно +11% и +7%, а сектор „Добивна промишленост“ е единственият, който прогнозира отрицателен коефициент на заетост за периода април 2023 г. – септември 2023 г.

Свързани публикации