КОФАС: КОМПАНИИТЕ В ПОЛША ТРУПАТ ЗАПАСИ, ЗА ДА СЪКРАТЯТ ЗАБАВЯНИЯ В ПЛАЩАНИЯТА СИ

Общата картина на платежната ликвидност в страната остава благоприятна, но перспективите са песимистични

В края на 2022 г. се проведе седмото годишно проучване на Кофас за корпоративните плащания в Полша с участието на 356 компании. В него експертите по кредитно застраховане отбелязват, че икономическите последици от войната в съседна Украйна са се материализирали, а компаниите частично успяват да се адаптират към тях. Въпреки това, високата инфлация, разходите за вложени ресурси, повишените лихвени проценти и опасенията относно слабото търсене, допринасят за загуба на набраната от икономиката инерция на растеж.

Кофас оценява ръста на брутния вътрешен продукт (БВП) на Полша като относително слаб, спрямо наложените стандарти преди пандемията, а именно 1,0% през 2023 г., след 4,4% през 2022 г.

Според доклада, полските компании са отчели забавяния на плащанията от средно 51,8 дни или с 5 дни по-малко спрямо данните от предходното проучване. Съкращаването на сроковете за плащанията се дължи на желанието на компаниите да натрупват запаси от продукция и материали, за да избегнат продължаващите увеличения на цените. По този начин те извършват плащанията дори по-бързо от изискваното. Макроикономическите данни потвърждават, че ръстът на запасите е допринесъл средно за повече от половината от растежа на БВП през последните седем тримесечия, т.е. от началото на възстановяването на Полша от пандемията. Според прогнозите на Кофас, тази на пръв поглед благоприятна картина крие и много рискове.

Един от изводите от проучването е, че енергоемките сектори като производството на химикали, хартиената и дървесинна индустрия, които пострадаха от по-високите цени на суровините, регистрират по-големи забавяния на плащанията. При селскостопанския сектор се отчитат не само по-високи разходи за електроенергия, но и увеличение в цените на агро обработка и торове. В тези направления плащанията се извършват със средно закъснение от над 2 месеца. От друга страна, най-голямо подобрение в ликвидност е регистрирано в транспортния сектор, който е отчитал големи забавяния в предходно проведени проучвания.

След подробен анализ на данните от Кофас, всички сектори очакват, че размерът на неизплатените вземания ще се увеличи през следващите месеци. Този факт отразява важни предизвикателства, пред които са изправени компаниите – държавни пречки от фискална тежест и високи разходи за труд, както и последиците от войната в Украйна, включително по-високи разходи за стоки, суровини, прекъсвания на веригата за доставки и вече усетен спад в приходите. Това кореспондира с постепенното нарастване на бизнес несъстоятелността в Полша. Като се вземат предвид както несъстоятелността на активи, така и официалните процедури по преструктуриране, обявени от съдилищата, такива производства вече са нараснали с 23% през първите три тримесечия на 2022 г. в сравнение със същия период на миналата година.

“Някои корпоративни дружества в Полша отчитат отлив на украински работници, които са се присъединили към украинската армия. Друга част се възползват от притока на нови служители, но за съжаление той не компенсира загубите поради различията в уменията и квалификацията на бежанците. Нашите очаквания са полската икономика да отбележи отрицателни  темпове на растеж на БВП през следващите тримесечия и слаб растеж през 2023 г. като цяло, като в резултат на това компаниите са относително песимистично настроени по отношение на бизнес активността си”, споделя Грегорж Шилевич, главен икономист на Кофас за Централна и Източна Европа.

Свързани публикации