Дигиталните портфейли значително понижават разходите на потребителите за трансгранични преводи

Норвежката платформа за мобилни разплащания Settle изпълнява трансгранични преводи до 18 пъти по-евтино от традиционните финансови оператори

Над 170 млн. души са икономически емигранти, които изпращат пари на свои близки в родината си. За всеки един направен превод обаче потребителите заплащат такса, която много често се оказва прекалено висока и ограничаваща. Дигиталните портфейли са иновативно решение, което значително може да улесни потребителите като понижи разходите, които заплащат за трансгранични преводи. Норвежката платформа за мобилни разплащания Settle е една от алтернативите, които изпълнява трансгранични преводи до 18 пъти по-евтино в сравнение с традиционните оператори. Дигиталният портфейл на Settle позволява управлението на средства чрез мобилно приложение и способства за извършването на преводи от всяка една страна на ЕС и Норвегия до България срещу фиксирана такса от само 1 лев, независимо от преведената сума.

По данни на Световната банка в някои развиващи се държави, като Киргизстан и Хаити, преводите от емигранти се равняват на над 20% от цялата икономика на страните. За България този процент дълго време бе около 4%, а и до днес икономическите емигранти представляват най-големият чуждестранен инвеститор у нас[1]. Преводите от емигранти са от изключително значение за домакинствата в България, особено при наличието на рекорден ръст на цените. Това се отнася до стоките от първа необходимост, като храните и разходите за транспорт, които се увеличиха през последната година – съответно с 17% и 27%.[2]Но пречката за хиляди потребители е именно това, че една значителна част от тези жизнено важни средства се заплащат като такса на финансовите компании, които извършват преводите. Традиционните банки може да таксуват до 11% от прехвърляната сума. Изследване на Световната банка показва, че хората, които редовно изпращат пари до свои близки в по-бедните страни може да спестят над 16 млрд. долара годишно, ако плащат с 5 процентни пункта по-ниска такса за превода[3].

Същият доклад на Световната банка разкрива, че таксата за трансфер на пари, дори в рамките на Европейския съюз, е значителна. Например от Германия до България тя може да достигне 9% от изпращаната сума. Освен това огромна част от банките в България имат такса за входящ превод, като по този начин допълнително намаляват средствата, които се получават от крайния бенефициент. Според анализ на БНБ 18 от 22 финансови институции у нас имат такса и за входящ превод от чужбина[4]. При много от банките тя е поне 7 евро и може да достигне 200 евро.

„При наличието на модерни технологии, които осъществяват сигурни директни комуникации, високите такси са изключително несправедливи и неоправдани”, коментира Детелина Момчева, икономически директор на Settle България. В същото време обаче наблюдаваме задълбочаваща се тенденция банките да увеличават драстично таксите за своите услуги. През първите три месеца на 2022 г. банките в България са генерирали над 400 млн. лв. от такси[5], което е 2 пъти повече в сравнение със същия период преди 10 години[6]. В същото време приходите от лихви се понижават с 30%. „Дигиталните портфейли, като Settle, позволяват емигрантските преводи да се извършват на цена до 18 пъти по-ниска от тази на банките, буквално за стотинки. Плюс това да се случва незабавно – точно както изпращаме снимка или поздравление за рожден ден по електронната поща и приложенията за комуникация. В България над 70% от населението използва смартфон, което облекчава навлизането на услугите с по-справедливи цени. Дори и най-скептичните потребители бързо се убеждават, че финансовите услуги могат да бъдат по-евтини и удобни, отколкото е чакането на опашка в банковия клон. Нашата прогноза е, че до 2024 г. над 1 млн. български граждани ще използват ежедневно в разплащанията си мобилни портфейли”, добавя Момчева.

Алтернативните варианти като Settle за извършване на трансгранични преводи са бъдещето, което може да осигури по-голямо удобство за всички хора, живеещи извън своята родина, които редовно изпращат пари на своите близки. В рамките на само година от стъпването си на българския пазар над 60 000 български потребители са се доверили на дигиталния портфейл на Settle за своите ежедневни разплащания, а популярността му се разраства експоненциално.


[1] По данни на Световната банка https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS?locations=BG

[2] По данни на НСИ – https://nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Inflation2022-03_MUAMQ1P.pdf

[3] https://remittanceprices.worldbank.org/en

[4] https://www.bnb.bg/PaymentSystem/PSComparisonOfPSProvidersFees/PSCOfPSPFProvidersFees/index.htm?FILTERSANDVALUESDOWNLOAD=&grName=&SHEETNAME=%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+3%D0%B1&filt_26=&cb_26_94=on&filt_100=All%3B&cb_100_All=on&ACTION=display&DOWNLOAD=&FILTERSANDVALUES=26%3D94%3B100%3DAll%3B

[5] https://www.bnb.bg/BankSupervision/BSCreditInstitution/BSCIFinansReports/BSCIFRBankingSystem/BS_202203_BG

[6] https://www.bnb.bg/BankSupervision/BSCreditInstitution/BSCIFinansReports/BSCIFRBankingSystem/BS_201203_BG

Свързани публикации