ИКЕА създава глобална стратегия за правата на децата до 2030г.

Благосъстоянието на децата винаги е било приоритет за ИКЕА. Ето защо компанията се ангажира да работи в името на най-добрия им интерес, създавайки глобална стратегия за защита на техните права, която да насочва действията на бранда до 2030 г. Тази стратегия се основава на Принципите за правата на децата и бизнеса и Указанията на ООН относно бизнеса и правата на човека, и се фокусира върху намаляване на рисковете, касаещи подрастващите. Сред тях са превенция на детския труд, осигуряване на безопасност на продуктите, насърчаването на правата на децата, включително чрез инициативи за подкрепа на играта и развитието и активното им участие като заинтересовани страни в бизнеса. Това решение идва на фона на продължаващите тревожни статистики, като според последния доклад на Международната организация на труда (МОТ) и УНИЦЕФ – 160 милиона деца в света са ангажирани с детски труд.
Като глобален бизнес, опериращ в над 60 държави, компанията признава отговорността си да зачита правата на най-малките в цялото си портфолио от дейности –  от набавянето на суровини до производството, маркетинга и продажбите, които пряко засягат правата им. Тази отговорност е базирана на осъзнаването, че децата са сред най-уязвимата част от обществото, като същевременно са ключови заинтересовани страни за бизнеса – те са членове на общностите и средите, в които бранда оперира, потребители на техните продукти, членове на семействата на колеги, бъдещи млади работници и лидери в компанията. 

Освен превенция на детския труд, ИКЕА се стреми да подкрепя младите хора, които нямат достъп до образование и добри възможности за работа. Компанията стартира успешни програми за менторство и заетост в Югоизточна Азия и планира да разшири тези усилия на глобално ниво. Сред основните приоритети на бранда е и насърчаването на правото на децата да играят посредством продуктовата си гама. 

От самото си създаване, шведският бранд за обзавеждане активно се застъпва за правата на децата чрез различни партньорства и инициативи. В глобален план компанията има отношения с УНИЦЕФ вече повече от двадесет години. На локално ниво партньорството на УНИЦЕФ и ИКЕА България се задълбочава през 2013 г. като част от мисията на бранда да насърчава ранното детско развитие, грижата за децата в семейна среда и осигуряване на достъп до качествено приобщаващо образование. 

От 2019 г. ИКЕА България подкрепя инициативата на УНИЦЕФ „Стъпки заедно“ в сътрудничество с Министерството на образованието и науката, насочена към превенция на насилието в училище. Във връзка с програмата брандът обзаведе  специални зони в пет пилотни училища в България, за да предостави на учениците сигурна и безопасна среда за комуникация с психолози и професионалисти. В контекста на темата за училищния тормоз, ИКЕА и УНИЦЕФ са реализирали социални кампании на местно ниво като „В час с проблемите“ и „Ден на розовата фланелка“, които се застъпват за правото на децата да растат и да се развиват защитени от насилие, както и „Ела да играем“, която подкрепя правoто на игра и насърчава творчеството у децата чрез игра.


„Виждаме наша роля не само чрез директна помощ в създаването на уютни пространства, а чрез въвличане на нашите клиенти, сътрудници, доставчици и ангажиране на общностите по темите, върху които работим. Разбира се, усилията ни са насочени към това да използваме всички инструменти, които имаме, за да привличаме общественото внимание към проблемите на децата и да намираме заедно решения. Знаем, че не можем да решим всички проблеми изведнъж. Но стъпка по стъпка, с всяка изминала инициатива, ние виждаме реалния ефект от нашите усилия“ – споделя Йоана Цонева, маркетинг мениджър на ИКЕА България.

„УНИЦЕФ приветства инициативата на ИКЕА да превърне спазването на правата на децата в свой приоритет. Устойчивото бъдеще на всеки бизнес е свързано с корпоративната му социална отговорност. Щастливи сме, че повече от 10 години работим заедно по различни програми, чрез които защитаваме и отстояваме правата на децата в България.“ – казва Рамиз Бахбудов, зам. представител на УНИЦЕФ в България. 

Свързани публикации

Coca-Cola Без Захар Лимон с престижна награда в националния конкурс на Съюза по хранителна промишленост

Новото нискокалорийно попълнение в портфолиото на Coca-Cola бе отличено в петнадесетото издание на конкурса „Хранително-вкусовата промишленост в България…