ИКЕА внедрява система за проследяване на хранителните отпадъци

Глобалната цел е намаляването на хранителните отпадъци с 50% до декември 2022 г. във всички магазини на шведската компания по света

ИКЕА България внедрява нова системата за контрол на хранителните отпадъци Waste Watchers, която вече дава първите резултати. Тя използва дигитална технология за разпознаване, измерване, записване и анализиране на отпадъците, генерирани от приготвянето на храната в обектите на компанията. Тази система е част от по-голяма глобална амбиция за намаляване на хранителните отпадъци във всички магазини на ИКЕА с 50% до края на 2022 г.

Програмата беше представена от Георги Ангелов, ръководител по внедряването в ИКЕА София, по време на кулинарното събитие GastronomiX 2022 в рамките на българското хорека изложение СИХРЕ. „Първата цел, която си поставихме, беше да измерваме и регистрираме 100% от хранителните отпадъци, които генерираме от различните ни дейности в ресторанта и бистрото на ИКЕА София. Чрез два модела устройства за контрол с везна и камера, която разпознава автоматично хранителните отпадъци, данните се регистрират в онлайн платформа. Така можем да следим причините за отпадъците ежедневно и да оптимизираме начина си на работа и в дългосрочен план да допринасяме за по-устойчиво използване на ресурсите“, сподели Георги Ангелов.

Управлението на хранителните отпадъци и намаляването на разхищението на храна представляват основна стъпка на шведската компания в посока намаляване на въглеродния отпечатък. От процеса на интеграция на системата в България, сътрудниците на ИКЕА са отчели 965 кг храна, спасена от изхвърляне, за периода август 2021 – февруари 2022. Това се равнява на 2499 порции* и 4.2 тона по-малко въглероден диоксид (CO2).

Освен, че получаваме актуална информация, която води до по-добро планиране в кухнята и до редуциране на хранителните остатъци, автоматизираната ситема ни дава повече време, в което да се фокусираме върху качеството на нашия продукт и обслужването на повече доволни клиенти. Освен това ангажирането на всички сътрудници в процеса е от голямо значение за постигане на крайната ни цел. Ние виждамет какъв реално е нашият принос, защото програмата ни показва на ежедневна база колко килограма е спестената храна и как въглеродните емисии намаляват.Това действа мотивиращо и променя в положителен аспект поведението ни както на работа, така и в личния ни живот“, допълни Георги Ангелов.

*1 порция ок. 400 гр

Следете всичко около ИКЕА тук: Website , Facebook , YouTube и Instagram

Свързани публикации