Изкуственият интелект през 2024 г.: Реалност на работното място

През 2024 година изкуствения интелект (AI) ще се утвърди като ключов елемент на работното място, като създаде значителна бизнес стойност в областта на служителите и тяхното преживяване, ангажираността на клиентите, вътрешните бизнес процеси и иновациите. Генеративният изкуствен интелект (Gen AI), който се появи преди малко повече от година, успя да трансформира изцяло начина, по който хората си взаимодействат с технологиите, подобно на революцията, която предизвикаха смартфоните.

Наскоро проведеното Глобално проучване на PwC за изкуствения интелект разкрива, че почти половината от очакваните до 2030 година икономически ползи ще бъдат резултат от подобряване на продуктите и насърчаване на потребителския интерес. Според проучването, приносът, който изкуствения интелект има към БВП може да достигне до 9,9% в Северна Европа и 11,5% в Южна Европа.

Историята показва, че въздействието на технологиите винаги е зависело от качеството на тяхното управление. В това отношение международното сътрудничество е от решаващо значение. Затова Microsoft с вълнение иска да представи „Глобалното управление: Цели и поуки за AI“ – сборник, който разглежда управлението на изкуствения интелект в световен мащаб, опирайки се на наблюденията на различни международни институции и представяйки наши собствени цели и рамкови концепции.

С навлизането в новото дигитално десетилетие, AI предлага неограничени възможности за революционизиране на индустриите и преодоляване на предизвикателствата в различни сектори като здравеопазване, търговия на дребно, производство, финансови услуги и устойчиво развитие. В Югоизточна Европа вече сме свидетели на множество примери за създаването на бизнес стойност чрез AI.

„Пример за всичко това можем да дадем с правителствата на Албания и Гърция, които използват AI асистенти за осигуряване на бърз и ефективен достъп до информация за обществени услуги. Друг пример е Сръбската търговска камара, която въведе BizChat – цифрова услуга, базирана на AI и първата в Европа, насочена към бизнес общността. Освен това, Застрахователната компания Laqo в Хърватия също интегрира AI в съществуващ изцяло цифров застраховател, докато в Словения застрахователната компания Zavarovalnica Triglav модернизира обслужването на клиентите си чрез управлявана от AI решения за автоматизация. А пък ИКЕА в България представи „София“ — асистент с AI, който подобрява пазаруването като преживяване.“ – коментира Кристина Тихонова, генерален мениджър на Microsoft за Югоизточна Европа.

В световен мащаб водещи компании като Mercedes-Benz, Ecolab и Coca-Cola Hellenic Bottling Company също използват инструментите на Microsoft за изкуствен интелект за предефиниране на клиентските преживявания и оперативните парадигми. Партньорството на Microsoft с белгийската фармацевтична група UCB позволява на учените да откриват нови лекарства по-ефективно.

AI автоматизира задачи и действа като „втори пилот“, предоставяйки ни свободата да се съсредоточаваме върху дейности с по-висока стойност и да постигаме повече. Това може да увеличи световния брутен вътрешен продукт със 7 % за десетилетие и да помогне за компенсиране на очаквания спад на населението в трудоспособна възраст в Европа с 14,8 милиона души до 2030 г.

От гледна точка на служителите, AI повишава перспективите за професионално развитие и израстване в кариерата. Проучването на тенденциите в работната сфера (Work Trend Index) подчертава недостига на квалифицирани кадри и значителните възможности за тези, които усвояват умения в областта на AI. Въпреки че 66 % от лидерите няма да наемат служители без

умения за работа с AI, само 39 % от служителите получават обучение в тази област от своята компания и едва 25 % от компаниите планират да предложат такова обучение през тази година.

За да се възползват хората от възможностите на изкуствения интелект, е необходимо да създадат процъфтяваща екосистема и да направят AI достъпен за всички организации. Откритият и конкурентен пазар на AI е от съществено значение за реализацията на пълния му потенциал в икономиката.

Въпреки всички тези ползи, иновациите, задвижвани от AI, трябва да бъдат балансирани с усилията за намаляване на рисковете и злоупотребите, като дезинформация, дълбоки фалшификати, както и въпроси, свързани с неприкосновеността на личния живот, интелектуалната собственост и околната среда. Microsoft се отнася сериозно към тези въпроси и проектира AI отговорно, надхвърляйки изискванията на законодателството за защита на личните данни и следвайки най-високите стандарти за сигурност.

В заключение, истинската сила на AI се простира отвъд автоматизацията. Като възприемат AI, организациите могат да отключат потенциал, който стимулира иновациите, оптимизира операциите и дава тласък на растежа. AI не прилича на нито една технология, която човечеството е ползвало до момента. А организациите, които прилагат обмислен подход, ще бъдат водещи в тази ера на трансформация. За да научите повече, посетете Официалния блог на Microsoft 1 и Официалния блог на Microsoft 2.

Свързани публикации