Кофас: Корпоративните несъстоятелности в Германия нарастват с 22,1% през 2023 г.

Aerial view of Berlin with Alexanderplatz tv tower – Germany

Въпреки общия спад от 2019 г. насам, втората половина на 2023 г. сигнализира за устойчив ръст на неплатежоспособността

Немският статистически институт отчита значителен ръст от 22,1% на корпоративните несъстоятелности в Германия през 2023 г. в сравнение с предходната 2022 г. Въпреки този очевиден скок, общият брой на неплатежоспособните компании възлиза на 17 814 и е по-нисък от отчетения през 2019 г. (18 749 дружества). Данните разкриват, че несъстоятелността през втората половина на 2023 г. се доближава или надвишава нивото от 2019 г., което показва устойчива възходяща тенденция. Ранните прогнози предполагат, че тя ще се запази и през 2024 г., въз основа на вече започнати предварителни стандартни производства по несъстоятелност.

Строителството и търговията водят в нивата по несъстоятелност, а производственият сектор е изправен  пред сериозни предизвикателства

Секторите, отчитащи най-високи нива на неплатежоспособност в Германия, поради голямото присъствие на компании, са строителството (3080 или 17,3% от общите несъстоятелности за държавата) и търговията на едро/дребно (2810; 15,8%). Въпреки това, по отношение на процента на неплатежоспособност, транспортът и логистиката има най-висок процент от 106,5 случая на 10 000 компании, което е двойно повече от средното за страната от 52,5. Други сектори с висока степен на несъстоятелност са бизнес услугите (84,9 случая на 10 000 компании), строителството (79,9), хотелиерството (72,3) и производството (63,5).

В производствения сектор автомобилостроенето отбелязва 38% увеличение на неплатежоспособността, следвано от химическото производство и селското стопанство/хранителната индустрия, и двете с ръст от 31%. Обратна тенденция се забелязва в енергийния сектор, който е от критично значение за прозиводството – неплатежоспособността е намаляла с 30%.

Исковете нарастват и достигат до 26,6 милиарда евро – информационният сектор е на върха с 296% увеличение в техния брой

През 2023 г. корпоративните несъстоятелности представляват значителен риск, тъй като общите искове възлизат на 26,6 милиарда евро, което е увеличение от 85% спрямо 2022 г. и почти съответства на нивата от 2019 г. Увеличението в неплатежоспособността и размера на исковете се дължи на нарастването на големите дела за несъстоятелност, като 138 от тях надвишават сумата от 25 милиона евро – 38% увеличение спрямо предходната година. По-специално, секторът на ИКТ отбелязва 296% увеличение на исковете, следван от търговията на едро/дребно (+227%), здравеопазване/социални услуги (+215%) и недвижимите имоти (+119%). Обратна тенденция следват исковете при бизнес услугите – спад с 11%, и транспорт и логистика (-9%).

Статистиката за 2024 г. показва увеличение от 22% спрямо предходната година на стандартните заявления за производства по несъстоятелност, включително корпоративни случаи и такива на самостоятелно заети лица. През януари и февруари индексът надхвърля 90 пункта, достигайки нива, наблюдавани последно през април/май 2019 г.

Икономическите предизвикателства повишават рисковете от неплатежоспособност, бизнес климатът на ifo продължава да спада

Прогнозите на експертите по кредитно застраховане от Кофас сочат предстоящо увеличение на неплатежоспособността на фона на икономическата стагнация на Германия след връщането към нивата отпреди пандемията през първото тримесечие на 2022 г.

Бизнес климатът на ifo[1] непрекъснато се влошава от средата на 2022 г., достигайки най-ниската си точка от 2009 г. насам във всички сектори. Това икономическо напрежение съвпада с исканията за значително увеличение на заплатите и по-кратко работно време с пълна компенсация.

Високите разходи за труд и финансиране, в комбинация с намаляващите маржове, могат да доведат до неплатежоспособност, ако не бъдат компенсирани от потребителското търсене. По-строгите финансови условия вече оказват влияние върху бизнеса, като 20% от анкетираните компании намаляват инвестициите си с 41% в рамките на година и половина, според проучване на института ifo от декември 2023 г.


[1] В Германия индексът на IFO за бизнес климата измерва настроенията на предприемачите относно текущата бизнес ситуация и техните очаквания за следващите 6 месеца.

Свързани публикации

83,3% от мениджърите отчитат позитивна промяна в представянето на служителите, преминали през външни трейнинги

Според проучване на IBTrainings,обученията повишават усещането за принадлежност, удовлетвореността и ангажираността им 83,3% от мениджърите в големи компании…