MET Energia Italia подписва корпоративно споразумение за продажба на електроенергия от сицилиански соларен парк

MET Energia Italia, италианското дъщерно дружество на базираната в Швейцария енергийна компания MET Group, подписа корпоративно споразумение за продажба на електроенергия (CPPA) с MIX-IT, водещата италианска точка за обмен на информация в Интернет, продавайки цялото производство на електроенергия от сицилианската фотоволтаична централа Mirto Solarpark. С това споразумение MIX-IT успя да приложи по-ефективен процес на доставка на енергия.

По силата на споразумението, MET Energia Italia отговаря за доставката на произведената от Mirto Solarpark електроенергия през италианската електропреносна мрежа, като гарантира, че MIX-IT винаги получава електроенергия в количеството, което действително е произведено и доставено от соларния парк.

В същото време MET ще снабдява MIX-IT с всички допълнителни количества електроенергия, необходими на дружеството, като му осигурява и гаранции за произход (GoO). По този начин МЕТ дава възможност на клиента да постигне 100% доставка на електроенергия от възобновяеми източници чрез комбинацията от соларната енергия от парк Mirto, и достъп до доставки от италианския спот пазар на електроенергия.

Сделката беше координирана от Spinergy – дългогодишна консултантска фирма в областта на оптимизацията на енергийните разходи за индустриални клиенти, в сътрудничество с Energethique – консултантска фирма, специализирана в управлението на споразумения за покупко-продажба на електроенергия, и съвместно с екипите на MET Energia Italia за продажба на малки и средни предприятия и управление на енергийния портфейл, ръководени от Андреа Ребора и Андреа Кросети.

“Подкрепата на MET Energia Italia за MIX-IT и Mirto Solarpark при структурирането и изпълнението на дългосрочно корпоративно споразумение за закупуване на електроенергия беше невероятно начало за нашето участие в тази сфера. Възможността за комбиниране на производството на енергия от възобновяеми източници с потреблението ще бъде от ключово значение в бъдеще, за да се оптимизира възвръщаемостта за инвеститорите и да се гарантира дългосрочна ценова стабилност за големите клиенти. Използвайки и портфолиото от възобновяеми енергийни източници на MET Group, което е в процес на разширяване в Италия, MET Energia Italia е решена да играе ключова роля в тази област”, заяви Джузепе Ребуцини, Главен изпълнителен директор на MET Energia Italia.

“Повишаването на цените на енергията, регистрирано през 2022 г., имаше важни последици за енергийно-интензивния сектор, каквато е телекомуникационната индустрия. За MIX-IT вече не е достатъчно да се избере най-добрият доставчик: устойчивостта, ефективността, информираността и прозрачността са критериите, които вдъхновяват нашия нов начин на управление на енергийните доставки”, заяви Алесандро Талота, Изпълнителен президент и председател на MIX-IT.

Свързани публикации