Министър Йоловски: Мисията на МЕУ е да осигури дигиталната трансформация на администрацията

Основен приоритет на Министерството на електронното управление (МЕУ) е да осигури дигиталната трансформация на администрацията, като премахне всички тежести и осигури равнопоставен достъп на гражданите и бизнеса до съвременни информационни технологии, приложения и услуги. Това обяви министърът на електронното управление Александър Йоловски на събитие, посветено на напредъка по процесите по издаване на разрешителни за пребиваване и работа на чужденци в България, по-известни като „Синя карта“. На него присъстваха представители на браншови, работодателски организации, заинтересовани институции и медии. 

„Чрез оптимизиране и електронизиране на процесите по издаване на разрешителни за пребиваване и работа на чужденците в България, ще постигнем радикално опростяване и облекчаване на няколко административни процедури“, допълни министър Йоловски. По неговите думи проектът „Синя карта“ е с огромно значение за редица сектори на българската икономика, включително за ИТ сектора. „Потенциалният „внос“ на чужденци няма да изземва български работни места, а ще позволява на фирмите да разширяват дейността си чрез лесни и достъпни процедури по наемане на работници, които платформата ще предоставя“, подчерта Александър Йоловски. И благодари на всички заинтересовани страни за подкрепата в процеса. По време на събитието представители на бизнеса също изказаха благодарност и подкрепа за разработването на „Синята карта“. 

Министърът бе категоричен, че за да покажем на гражданите и бизнеса човешкото лице на администрацията, трябва да се трансформира целият модел на административното обслужване в България с конкретни стъпки. За примери той посочи премахването на хартиените документи, на синия мокър печат и удостоверенията, които гражданите разнасят от едно ведомство до друго.

Друг от приоритетите в работата на министерството ще бъде прозрачността в дейността на Националния системен интегратор, чийто принципал е МЕУ. Министър Йоловски посочи, че вече е направена първата стъпка и на интернет страницата на „Информационно обслужване“ АД са публикувани отговори на журналистически въпроси и такива по Закона за достъп до обществена информация. „За първи път публично предприятие оповестява подробна информация в такъв обем“, коментира по време на събитието министър Йоловски. И подчерта, че такива действия ще бъдат предприети и от страна на МЕУ и Изпълнителната агенция „Инфраструктура на електронното управление“, за да има пълна прозрачност как се харчат парите на данъкоплатците. 

Александър Йоловски представи и екипа, с който ще работи за дигиталната трансформация на администрацията – заместник-министрите Валентин Мундров и Михаил Стойнов. 

Свързани публикации

Министър Йоловски: За постигане целите на „Цифровото десетилетие“ трябват комплексни действия

Изпълнението на целите на „Цифровото десетилетие“ изисква комплексни дейности на различни публични институции на национално ниво. Това заяви…