Нов важен етап по отношение на данните в географските граници на ЕС за Microsoft

Microsoft прави значителна крачка напред в разширяването на своя набор от надеждни облачни услуги, които зачитат европейските ценности и отговарят на специфичните изисквания на клиентите в Европа. Като част от по-мащабна инициатива, Microsoft с гордост обявява следващите стъпки в областта на данните в географските граници на ЕС (EU Data Boundary) за Microsoft Cloud. Разширяването на инициативите на компанията, свързани със съхранението и обработката на лични данни, я позиционира като първия водещ доставчик на облачни услуги с възможност за пълно задоволяване на нуждите на клиентите от публичния и частния сектор на европейския пазар, които търсят още по-твърди ангажименти във връзка с местоположението на данните.

Въз основа на първоначалната версия от миналата година, когато компанията прие пет европейски принципа за облачни услуги, които ръководят облачния й бизнес в Европа, в момента Microsoft разширява обхвата на местното съхранение и обработка на данни, за да обхване всички лични данни, като например автоматизирани системни логове. По този начин Microsoft става първият широкомащабен доставчик на облачни услуги, който предоставя на данните на своите европейски клиенти това ниво по отношение на местоположението.

Подобренията са в три направления:

1. Разширено местно съхранение и обработка на данни: Microsoft разширява ангажиментите си за локално съхранение и обработка на данни, за да обхване всички лични данни в географските граници на ЕС. Това позволява на клиентите да съхраняват и обработват още по-големи масиви данни в рамките на Европейския съюз, тъй като географската грануца на ЕС вече включва псевдонимизирани лични данни.

2. Ресурси за прозрачност: Microsoft предоставя нови ресурси за прозрачност, включително документация и друга информация, които клиентите могат да открият на уебстраницата EU Data Boundary Trust Center.

3. Внедряване на технологии в ЕС: Microsoft направи сериозни инвестиции за внедряване на технология, базирана на ЕС, за да защити допълнително псевдонимизираните лични данни в рамките на географските граници на ЕС, когато до тях се осъществява отдалечен достъп за наблюдение на състоянието на системата. Така например се избягва необходимостта от физическо прехвърляне или съхраняване на данни извън ЕС чрез внедряване на виртуална десктоп инфраструктура за наблюдение на системите в границите на ЕС.

С въвеждането на географска граница на данните в ЕС Microsoft запазва ангажимента си за киберсигурност на световно ниво. Компанията разполага с повече от 8000 експерти в световен мащаб, които анализират трилиони ежедневни сигнали, за да откриват заплахи и да предоставят навременни и свръхрелевантни решения в областта на киберсигурността и с цел откриване и справяне със злонамерени действия. Всяко прехвърляне на данни извън ЕС за целите на сигурността ще бъде документирано, ограничено до необходимото за решаващите функции в областта на киберсигурността и ще се използва единствено за целите на киберсигурността.

Microsoft ще продължи да информира клиентите си за напредъка на тези инициативи, а по-късно тази година ще стартира следващия етап на инициативата „Граница на данните в ЕС“ за Microsoft Cloud, като ще трансформира възможностите за обработка и съхранение на данни, необходими по време на взаимодействието с функциите по техническа поддръжка. Microsoft разработва бъдеща платена опция за поддръжка, която ще осигури първоначален технически отговор за територията на ЕС. Решението „Граница на данните в ЕС“ (EU Data Boundary) отразява

ангажимента на Microsoft да предоставя надеждни облачни услуги, които зачитат европейските ценности и предлагат усъвършенстван суверенен контрол на данните.

Свързани публикации