Основни знания и умения, свързани с хигиената и ваксините, и 150 хигиенни пакети получиха ученици от село Скравена

Представители на Българския Червен кръст и Националната мрежа на здравните медиатори проведоха здравно-образователни сесиина деца от 3 и 7 клас от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в община Ботевград

Тази седмица представители на Българския Червен кръст и Националната мрежа на здравните медиатори проведоха здравно-образователни сесии на ученици от 3 и 7 клас в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, в село Скравена, община Ботевград. Освен основни умения и знания, свързани със значението на ваксините и с хигиената, която всеки един човек трябва да спазва, всички деца от местното училище получиха хигиенни пакети, общо 150 броя. Посещението в ОУ „Св. Св .Кирил и Методий“  се състоя в деня, в който се отбелязва „Празник на здравето“ и бе в рамките на инициативата „Ти решаваш“, по комплексната програма „Дейности в отговор на COVID-19“, финансирана от Американската агенция за международно развитие (USAID) чрез Глобалния апел на Международната Федерация на Дружествата на Червения кръст и Червения полумесец.

През изминалата година, като част от инициативата „Ти решаваш“ на Българския Червен кръст, са били проведени над 2 370 образователни сесии относно ползата от ваксините и ваксинацията, превенция на ХИВ, туберкулоза и спазване на добра хигиена. Партньор на организацията в реализираните дейности е Националната мрежа на здравните медиатори в България. В допълнение, през 2022 година, Българският Червен кръст е осигурил над 50 000 броя хигиенни пакети на многодетни семейства, деца и хора в неравностойно положение и е предоставил над 10 000 рекламни и информационни материала из цялата страна.

Инициативата „Ти решаваш“ има за цел да ограничи разпространението на COVID-19 в България, подпомагайки най-засегнатите от вируса общности, като същевременно разшири ваксинационния обхват в страната. Кампанията напълно уважава правото на всеки човек сам да се информира и да вземе важното решение дали да си постави ваксина или не, като единствено предоставя надеждна, проверена и научно доказана информация по отношение на вируса и последствията от него. Програмата „Дейности в отговор на COVID-19 в България“ предоставя и възможност и за имунизация, чрез своите 5 мобилни ваксинационни пункта, разположени в различни региони на страната. Повече информация относно вируса, ваксините и инициативата „Ти решаваш“ може да бъде видяна на: https://tireshavash.info/.

Свързани публикации

Половината от участниците в 20-ото издание на Лятната стажантска програма на Vivacom остават на работа в компанията

В края на юбилейното издание на Лятната стажантска програмата на Vivacom 25 стажанти започват постоянна работа в компанията…

ЦИА организира трета работна сесия – обучение в рамките на проект Citizen Senior Researchers – raising the competences of senior adults and incorporating them in research and analytical activities under the label of citizen science

В периода 25-26 май 2023 г.  Центърът за изследване и анализи  организира второто обучение на хора във възрастов…

През 2020 г. фондация „За нашите деца“ увеличи инвестициите си в ранното детско развитие и предостави повече възможности за деца и техните семейства

Това сочат данните от годишния доклад на организацията През изминалата година фондация „За нашите деца“ подкрепи над 2300…