По пътя към ангажиментите за 2030 г.: Доклада за устойчивост и опазване на околната среда на Майкрософт за 2022 г.

Компанията осигурява устойчивост по целия свят

Майкрософт стартира „Microsoft Cloud for Sustainability“ и усъвършенства глобалните инициативи за устойчивост. Компанията се ангажира да постигне своите научнообосновани ангажименти за устойчивост със срок до 2023 г., като те ще бъдат изцяло насочени към опазването на екосистемите и предотвратяването на тежките последици от климатичните промени. През 2020 г., когато компанията пое ангажимента за нулеви въглеродни емисии, не беше просто предизвикателство за осигуряване на устойчивост на бизнеса, но и покана към света да участва в това пътешествие, превръщайки изобретателността в действие, а действието – в резултати. В допълнение към ангажимента за нулеви въглеродни емисии, компанията постигна напредък по отношение на ангажиментите, които си е поставила за 2023 г., в областта на водата, отпадъците и екосистемите:

  • Положително въздействие върху водните ресурси – компанията сключи договори за повече от 15,6 млн. куб. м. вода и осигури на повече от 850 000 души чиста вода и санитарни услуги, включително на 163 000 души в Бразилия, Индия, Индонезия и Мексико. Общият размер на текущите проекти на Майкрософт за възстановяване на водни ресурси, към момента възлиза на 35 млн. куб м.
  • Нулеви отпадъци – процентът на повторната употреба и рециклирането на целия облачен хардуер на Майкрософт, достигна 82%, с което компанията се доближи значително до целта си за 2023 г. – 90%. Освен това, Майкрософт успя да намали и пластмасата за еднократна употреба в своите опаковки, до 3,3% и планира да я премахне изцяло до 2025 г., като същевременно намали 12 159 тона твърди отпадъци от депата.
  •  Опазване на екосистемите – през 2022 г., чрез договор компанията обозначи над 48 562 декара земя като защитени площи, с което надхвърли земята, която към момента използва – малко над 45 324 декара. По този начин, Майкрософт запази своя ангажимент да опази повече земя, отколкото използва.

Множество клиенти на Майкрософт са поели ангажимента да намалят своя въглероден отпечатък и компанията им помага да превърнат тези ангажименти в постижения. Част от инструментите, които Майкрософт предоставя, включват Cloud for Sustainability, стартиран през юни 2022 г., който предлага дигитални инструменти за измерване и намаляване на емисиите, подобренията на Emissions Impact Dashboard (табли за управление на въздействието на емисиите), които помагат на клиентите на Azure да следят своите емисии от използването на облака, както и избегнатите емисии и предварителната версия на Microsoft Planetary Computer, която използва изкуствен интелект и пространствени данни, за да подпомогне клиентите да защитават екосистемите и да се справят с климатичните рискове.

Иновации и решителни действия в продължение на десетилетие

Майкрософт се ангажира да използва влиянието, което има, за да насърчава политиките за устойчивост по света, като подкрепя множество инициативи за ускоряването на отчитането, намаляването и премахването на въглеродните емисии, прехода към чиста енергия, достъпа до вода и намаляването на натоварването, както и възможността за изследване, управление и защита на екосистемите. През 2022 г., Майкрософт, фондация „ClimateWorks“ и над 20 водещи организации, стартираха нова важна инициатива, наречена „Carbon Call“. Компанията инвестира в ускоряването на иновациите в областта на климата чрез Climate Innovation Fund(CIF) на стойност 1 млрд. долара. През ноември 2022 г., Майкрософт и BCG публикуваха нов Доклад, озаглавен „Closing the Sustainability Skills Gap: Helping Businesses Move from Pledges to Progress“ (Преодоляване на недостига на умения в областта на устойчивото развитие: подпомагане на бизнеса да премине от обещания към напредък). Докладът успя да подсили нуждата работодателите и правителствата да инвестират в повишаване на квалификацията на настоящата работна сила чрез обучителни инициативи, насочени към знания и умения в областта на устойчивото развитие, за да подготвят следващото поколение за бъдещите работни места в областта на устойчивото развитие. 

„Благодарение на Доклада за устойчивост на околната среда за 2022 г., можем с гордост да заявим, че Майкрософт бележи значителен напредък по отношение целите ни за устойчивост, включително постигането на въглеродна неутралност на всички наши операции, както и намаляването на въглеродния ни отпечатък. Продължаваме да се стремим към по-нататъшен напредък и иновации в областта на устойчивото развитие и осъзнаваме важността на сътрудничеството с нашите партньори и клиенти, за постигането на едно по-устойчиво бъдеще за всички ни“, сподели Татяна Скоко, ръководител на отдела за устойчиво развитие за Югоизточна Европа в Майкрософт.

Компанията е оптимистично настроена спрямо намаляването на въглеродните емисии в световната икономика и същевременното ѝ развитие като общност. Тя ще инвестира в три области за справянето с климатичната криза: усъвършенстването на решенията за изкуствен интелект, ускоряването на пазарите за устойчиво развитие и създаването на инструменти за измерване на емисиите. Това десетилетие изисква множество иновации и мерки – от използването на изкуствен интелект до създаването на нови партньорства. Майкрософт се ангажира изцяло с устойчивото развитие като компания, доставчик на технологии и глобална грижа.

Пълният Доклад можете да разгледате тук.

Свързани публикации

Американската търговска камара в България и Американската търговска камара в Северна Македония партнират със CIPE за подобряване на икономическото сътрудничество

Американската търговска камара в България си партнира с Центърът за международна частна инициатива (Center for International Private Enterprise…