Проф. Мартин Вечев от INSAIT осигурява стипендия за магистърската програма „Логика и алгоритми“ на ФМИ в Софийския университет

Стипендията има за цел да установи дългосрочна връзка между INSAIT и ФМИ и да позволи на спечелилия я студент да се фокусира изцяло върху образованието си

Проф. Мартин Вечев дарява стипендия в размер от 1,500 лева на месец, за период от 18 месеца, на студент от магистърската програма „Логика и алгоритми“ във Факултета по Математика и Информатика (ФМИ) на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Носителят на стипендията е Траян Господинов, студент първа година в магистърската програма, избран от комисия, в състав проф. Мартин Вечев, проф. Стоян Михов, проф. Тинко Тинчев, доц. Стефан Герджиков и проф. Александра Соскова.

Един от сериозните проблеми на българското висше образование в сферата на информатиката е, че студентите обикновено работят по време на обучението си. Това има неблагоприятен ефект в специалности, които изискват задълбочена концентрация и солидно натрупване на базови знания. Този порочен модел пречи на българската IT индустрия да излезе от коловоза на аутсорсинга и да премине към изграждането на топ специалисти, които умеят да създават високотехнологични продукти с голяма добавена стойност. Изследванията на световно ниво, както и създаването на високотехнологични компании на базата на тези изследвания, каквато е амбицията на INSAIT, са възможни само при наличието на студенти с фундаментални и задълбочени познания.

Стипендията, дарена от проф. Мартин Вечев, има за цел да бъде пример на систематична промяна към качествено висше техническо образование.„Магистърската програма „Логика и алгоритми“ във ФМИ, водена от проф. Александра Соскова, преподава фундаментално важен материал, който е в основата на редица изследвания и приложения в света на информатиката и изкуствения интелект. Изграждането на топ специалисти, които притежават този тип задълбочени знания и умения, има фундаментално значение – не само за институти като INSAIT, но и като основа на създаването на дълбоко технологични компании и изследвания“, сподели проф. Мартин Вечев, архитектът на INSAIT, и добави: „Смятам че без такива специалисти една държава не може да бъде конкурентноспособна на световния високотехнологичен пазар. Факт е, че този тип програми не са сред най-бляскавите, но със сигурност са сред най-важните и трябва да се подкрепят.

Свързани публикации

Американска търговска камара в България: Икономическите отношения между САЩ и България са в основата на устойчивия икономически растеж на българската икономика

Най-новото изследване показва изключителен ръст на американските инвестиции в България. Това им отрежда 4-то място сред чуждестранните инвеститори…