Саудитската сила

Снимка https://www.instagram.com/special_roya

Петър Калпакчиев

Саудитска Арабия под фактическото ръководство на престолонаследника Мохамед бил Салман претърпява бързи и видими промени. Престолонаследникът пое изцяло контрола върху икономическите, политическите и социалните реформи в кралството. Целите на реформите са ясно посочени в плана „Визия 2030“, която цели динамично общество, проспериращо стопанство и модерна нация.

„Визия 2030“ има за основна цел да намали зависимостта на саудитското кралство от петролните приходи. Предвижда се развитието на сектори като здравеопазването, образованието, развлекателната индустрия, минното дело и туризма. За да се постигнат поставените цели се предвижда стимулиране на частното предприемачество и повече чуждестранни инвестиции.

Реформите на принц Салман доведоха до сериозни промени, които засегнаха най-вече младите саудитци, на които не им се налага да посещават съседен Бахрейн за да идат на кино. Показателна промяна е отмяната на забраната жени да шофират.

В резултат на постигнатите успехи мнозина анализатори започнаха да говорят за меката сила на Саудитска Арабия. Според тези анализатори държавите могат да постигат своите национални цели не само чрез военни и икономически средства, но и чрез т.нар. меки способи като упражняване на културно и дипломатическо влияние и износ на елементи от своя социален модел. Към средствата на меката сила можем да добавим и методите на хибридните воини, умело използвани от Русия и Китай.

Според Глобалния индекс на меката сила (GSPI) 2021 г., който е най-важният показател за измерване на меката мощ на страните, Саудитска Арабия се нарежда на 24-то място в света и е на второ място в Близкия изток, след ОАЕ. Класацията на Кралството е много напреднала, като се има предвид, че Испания е на 22-ро място, а страни като Исландия и Люксембург са класирани над 30-то място в индекса.

Според индекса, напредналата класация на Кралството се дължи на реформите, предприети от принц Мохамед бин Салман, включително икономическо управление, премахване на корупцията, разрешаване на жените да шофират, създаване на женски футболен отбор, домакин на срещата на върха на Г-20, ангажиране с целите за устойчиво развитие на ООН и други.

Благодарение на тези реформи Кралството се е превърнало в привлекателен глобален модел или модел за подражание, според GSPI 2021. Всичко това ще спомогне за привличане на допълнителни чужди инвестиции и за отварянето на монархията към света.

Успехът на „Визия 2030“ ще има значение не само за саутците, но и за целия регион. Тя ще направи страните от Персийския залив не само по-отворени към световното развитие, но и ще засили позитивните промени в ислямските общества.

Реформите на принц Салман могат сериозно да бъдат възпрепятствани от множество фактори. На първо място евентуална ескалация на конфликта по оста Саудитска Арабия – Иран би отблъснала чуждите инвеститори. Саудитска Арабия е сериозно заинтересувана от бързото уреждане на конфликта в съседен Йемен и деескалация на напрежението в района на Персийския залив. Във вътрешен план риск крие засилване на някои ултраконсервативни среди вътре в кралството, които намират реформите на принц Салман за твърде либерални. Евентуални династически боричкания във върховете на саудитската монархия също могат да попречат саудитските успехи. При всички случаи обаче основите насоки на политиката на принц Салман нямат алтернатива.

Свързани публикации

Доклад за киберсигналите на Microsoft: Заплахи за сигурността на местата за провеждане на събития и спортни прояви

Пети доклад Cyber Signals: Усъвършенстване на мерките за сигурност при големи събития с помощта на киберсигурността. Microsoft публикува…