Системата на Кока-Кола в България преминава към пластмасови бутилки с прикрепени капачки, за да стимулира събирането и рециклирането на пластмаса

• Производството започва през февруари, като над 275 млн. бутилки с прикрепени капачки ще бъдат пуснати, от всички марки безалкохолни напитки на Компанията Кока-Кола, на българския пазар през 2023 г. 

• Въвеждането на прикрепени капачки е важен етап от пътя на Системата на Кока-Кола към устойчиви опаковки и иновации и е част от прилагането на новата Европейска директива за пластмасата за еднократна употреба, чиито изисквания за продуктов дизайн на капачките ще се прилагат от 3 юли 2024 г. 

• Новите капачки ще улеснят рециклирането на цялата опаковка и имат за цел да увеличат събирането и рециклирането на пластмасовите бутилки и капачки 

Предприемайки още една стъпка напред към визията си за „Свят без отпадъци“, Системата на Кока-Кола в България въвежда прикрепени капачки към пластмасовите бутилки за всичките си марки безалкохолни напитки на българския пазар, като промяната ще бъде поетапна и ще започне от месец февруари 2023 г. 

Като част от прехода на Системата на Кока-Кола в цяла Европа към изпълнение на разпоредбите в Директивата на ЕС относно намаляване въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда, тази мярка има за цел да стимулира събирането и рециклирането на пластмасовите капачки и бутилки, за да помогне за намаляване на отпадъците от опаковки. Новият дизайн на капачките е поредният етап от пътя на Системата към по-устойчиви опаковки и глобалния ѝ ангажимент до 2030 г. да събира и рециклира по една бутилка или кен за всяка продадена бутилка или кен, както и да има по-успешен и бърз напредък в посока премахването на отпадъците от опаковки. 

Производството на новия дизайн на прикрепената капачка, за цялото портфолиото от марки безалкохолни напитки на Системата на Кока-Кола в България, започва през месец февруари, като промяната ще се реализира поетапно през първото полугодие на 2023 г. Бутилките с новата капачка ще се произвеждат в производствения център на компанията в Костинброд, след като в началото на 2022 г. заводът ѝ в Банкя въведе иновацията за първи път в България. 

Прикрепените капачки на Кока-Кола са решение с иновативен дизайн и важна стъпка по пътя за иновации на компанията. Въвеждането им е сложен процес, който може да има голямо въздействие. Системата за отваряне е същата като при стандартната бутилка. Иновацията се прилага чрез пръстен, който с помощта на езиче държи капачката идеално прилепнала. Капачката остава прикрепена, чрез защитния пръстен на бутилката, а езичето осигурява идеално отворено положение. 

„Системата на Кока-Кола споделя ангажимента на ЕС за насърчаване и подобряване на събирането и рециклирането на отпадъци от опаковки. Нашата цел е да помогнем за премахването на отпадъците от пластмаса, като продължаваме да търсим и предлагаме най-устойчивите начини хората да се наслаждават на нашите напитки“, споделя Юрг Буркхалтер, генерален директор на Кока-Кола ХБК България, и допълва: „Дизайнът на прикрепената капачка е резултат от нашия постоянен ангажимент за устойчиви иновации в опаковките и обширното сътрудничество с нашите партньори. Започнахме прехода към прикрепени капачки през изминалата година с въвеждането на новите бутилки с прикрепени 

капачки на минерална вода „Банкя“ и повече от всякога виждаме промяната като възможност за насърчаване на рециклирането, подкрепяйки стремежа ни към 100% събиране на бутилки и капачки.“ 

Системата на Кока-Кола в България продължава да отчита резултати, и да доказва, че мисията ѝ за „Свят без отпадъци“ е постижима. Докладът за устойчиво развитие на Системата у нас за 2020-2021 г. показва, че 100% от опаковките на всички Кока-Кола продукти вече са рециклируеми. Допълнително, благодарение на олекотяването на бутилките на своите продукти през 2021 г. компанията е спестила над 1 150 тона пластмаса, което се равнява на над 58 млн. бутилки Coca-Cola 0.500 мл. Всички спестени материали са спомогнали значително за предотвратяването на изпускане в атмосферата на над 2 500 тона въглеродни емисии. Системата на Кока-Кола в България отчете и предсрочно изпълнение на една от ключовите си цели до 2025 г., а именно намаляване на преките въглеродни емисии с 30%, като спести общо над 90 483 тона емисии от цялостната си дейност в страната за периода 2020-2021 г. 

В разработването на новото решение за прикрепени капачки са вложени много усилия за научноизследователска и развойна дейност, сътрудничество с доставчици и потребителски тестове. Капачките са тествани в лабораторията за изследване и развитие на опаковките на Кока-Кола в Брюксел, за да се гарантира, че те не само осигуряват комфорт на потребителите и предлагат практически, хигиенни и функционални предимства, но и отговарят на изискванията на регламента, на най-високите технически стандарти и на стандартите за безопасност. Дизайнът на капачката е проектиран така, че да улесни събирането и рециклирането на опаковките. Обширните потребителски проучвания и тестове, проведени в цяла Европа, помогнаха да се определи и разработи предпочитано потребителско решение, придружено от ясни съобщения към потребителите относно новата капачка. 

Преходът към улеснено рециклиране се комуникира с ясно съобщение върху етикетa на опаковките, както и чрез некхенгър, прикрепен към гърлото на бутилката с послание: „Остави капачката прикрепена за по-лесно събиране и рециклиране“, и с насоки за използването на новата капачка: „Отвори, натисни назад, отпий, затвори“. Осъществява се и потребителски маркетинг на мястото на продажба, в телевизионния ефир и онлайн.

Свързани публикации