United Group се присъединява към Глобалния договор на ООН

United Group се присъедини към инициативата Глобален договор на ООН – най-голямата доброволна лидерска платформа, която подпомага развитието, въвеждането и споделянето на отговорни бизнес практики по цял свят.

С тази стъпка United Group се присъединява към хиляди други компании по света, ангажирани с предприемането на отговорни бизнес практики. Членовете на инициативата, възприемат десет универсални принципа в областта на човешките права, трудовите стандарти, околната среда и борбата с корупцията и се ангажират да ги прилагат в своите бизнес стратегии и във всекидневната си работа, както и да предприемат действия в подкрепа на Целите за устойчиво развитие на ООН.

Глобалният договор на ООН стартира през 2000 година и е най-голямата инициатива за корпоративна устойчивост в света, обединяваща над 15 000 компании и 3000 организации с идеална цел в над 160 държави и повече от 70 местни мрежи.

 Виктория Боклаг, главен изпълнителен директор на United Group, коментира:

„Времето е ценно и в United Group сме ангажирани да интегрираме отговорни практики във всички аспекти на нашия бизнес, както и да работим с всички заинтересовани страни с цел създаване на устойчиво бъдеще. Решението ни да станем част от Глобалния договор на ООН е ясно потвърждение на този ангажимент. Развълнувани сме, че ще работим с други компании и партньори в тази ключова инициатива и нямаме търпение да допринесем за положителна промяна в света“.

Свързани публикации