Забавянията в плащанията продължават да намаляват, но компаниите са все по-предпазливи

53% изразяват оптимизъм за икономическите перспективи за 2024 г., въпреки предизвикателствата пред бизнеса

Проучването на Кофас относно платежното поведение в Китай показва, че повече компании са готови да предоставят условия на отложено плащане през 2023 г., но същевременно намаляват средния срок от 81 на 70 дни.

  • Със скъсяването на кредитния период има увеличение на забавянията на плащанията през 2023 г. Въпреки това, средните забавяния намаляват до 64 дни при 83 за предходната година.
  • Тенденция на спад при свръх дългите забавяния на плащанията (ULPD, над 180 дни) се запазва.
  • Повече от половината от анкетираните в проучването китайски компании са оптимистично настроени за подобряването на бизнес условията през 2024 г., въпреки прогнозите за по-изразено забавяне на търсенето. Ожесточената конкуренция остава основен риск за бизнес операциите и през тази година, с очакване за спад в сравнение с 2023 г.

Джуню Тан, Главният икономист на Кофас за Северна Азия, сподели: ,,През 2023 г. икономическите дейности и практиките на корпоративните плащания се нормализираха след пандемията. Повече компании поеха инициативата да дават по-благоприятни условия за плащане, тъй като пазарната конкуренция се върна към стандартното си ниво.

Въпреки това се наблюдават по-строги условия на плащане от страна на компаниите, както се посочва във въпросното проучването на Кофас. Това доведе до повишена честота на забавяния на плащанията, но не допринася непременно за влошаване на паричните потоци. Общото време на изчакване (DSO – days sales outstanding) между продажбата и плащането на фактурата е намаляло от 140 на 136 дни през 2023 г., което предполага потенциално подобрение в циклите на паричните потоци на компаниите.

Гледайки напред към 2024 г., 53% от анкетираните очакват икономическо подобрение поради увеличена политическа подкрепа, намалена пазарна конкуренция и очаквани държавни разходи за стабилизиране на растежа на фона на забавяне на търсенето.“

Забавяне на плащанията[1]: Наблюдават се повече закъснения, но продължителността им намалява

62% от респондентите изтъкват забавяне на плащанията през 2023 г. спрямо 40% през 2022 г.. Това увеличение обаче не означава непременно влошаване на паричния поток на компаниите. През 2023 г. забавянията на плащанията имат значително скъсяване, от 83 дни (2022 г.), на 64 дни.

Проучването на експертите по кредитно застраховане също така показва спад на свръхдългите закъснения на плащания (ULPD, над 180 дни), надхвърлящи 2% от годишния оборот. Въз основа на данните на Кофас 80% от тези продължителни закъснения не биват изплащани. Само 33% от анкетираните компании съобщават, че са се сблъсквали с подобни забавяния – второто най-ниско ниво от 2014 г. насам.

Строителството е изправено пред най-дългите закъснения на плащанията (84 дни) поради тежък финансов стрес на фона на продължаващата слабост в продажбите на нови жилища. Китайската текстилна промишленост показва най-висок риск от неплащане (ULPD надвишава 2% от оборота), когато настъпва просрочие. Изгледите за подобрение през 2024 г. обаче са мрачни, предвид намаляването на задържаното търсене и увеличените разходи за труд.

Интензивната конкуренция, частично произтичаща от излишния капацитет в определени отрасли, допринася за финансовите затруднения на клиентите. Въпреки това натискът върху разходите не представлява съществен проблем за китайските компании, в съответствие с относително слабата инфлационна среда в страната.

Икономически очаквания: Конкуренцията е умерена, но перспективите за търсене са неблагоприятни

Очаква се засилената политическа подкрепа да вдъхне увереност на корпорациите през 2024 г., тъй като 53% от респондентите изразяват оптимизъм относно икономическите перспективи. Фармацевтичният сектор има добри прогнози поради структурното търсене в резултат на застаряващото население. Автомобилната и строителната индустрия също имат добри показатели, предвид политическата подкрепа за електрическите превозни средства и инвестиции в инфраструктурата. Обратна тенденция се очаква в модната индустрия – спад в задържаното търсене и увеличение на разходите за труд през 2024 г.

Въпреки че силната конкуренция остава основен риск за бизнеса през 2024 г., има очаквания за нейното намаляване. Много китайски компании предлагат значителни отстъпки, за да стимулират продажбите през 2023 г., което води до спад в конкуренцията и тежестта на индиректните разходи за производство. Въпреки това прогнозите за забавяне на търсенето бяха по-сериозни, тъй като търсенето на повторно отваряне избледнява, докато доходите на домакинствата и бизнес печалбите все още не осигуряват нов паричен резерв. Поради това има потенциална възможност от увеличаване на държавните разходи от страна на правителството с цел стабилизиране на общото търсене.


[1] Забавянето на плащането се отнася до периода между датата на падежа на плащането и датата, на която е извършено плащането, както се съобщава осреднено от участниците в проучването.

Свързани публикации