2021 г. е рекордна година за Трансатлантическата икономика

By Gajus-Images
 • Докладът „Трансатлантическата икономика“ сочи, че България изнася за САЩ стоки за над 848 млн. щ.д. и услуги за 396 млн. щ.д.
 • Вносът в САЩ от България представлява 2% от общия внос на Америка. Като се преизчисли и вътрешно-съюзния износ (от ЕС), този дял достига 6,2%.
 • Запазва се структурата на стоките за износ от България към САЩ, които са част от технологични сектори с висока добавена стойност. Зърнените култури са включени в Топ 5 на износа за САЩ за 2020 г.
 • Трансатлантическата икономика представлява 1/3 от световния БВП и 1/2 от световното индивидуално потребление.

Вчера Американската търговска камара към ЕС (AmChamEU) и Търговската камара на САЩ представиха новия доклад „Трансатлантическата икономика 2022 г.“. Той показва, че трансатлантическите търговия и инвестиции са достигнали до рекордни нива през 2021. Тези резултати идват като противовес на трудната политическа и икономическа обстановка, която включва вече и войната в Украйна, както и двете години на пандемия. Инфлацията, прекъснатите вериги на доставки, недостиг на суровини и цените на тока също допринасят за несигурността по света. Въпреки това, докладът показва издръжливостта на трансатлантическата икономика и подчертава възможните пътища за заздравяване на партньорството между ЕС и САЩ, в т.ч. и с инициативи като Съвета за търговия и технологии (Trade and Technology Council).

Докладът за 2021 г. показва, че Трансатлантическата икономика и партньорството между Европейският съюз и Съединените американски щати е най-голямата икономика в света. Тя генерира около 5.5 трилиона евро (6 трилиона щатски долара) от продажби на година. Това число съответства на половината от световното лично потребление. Няма друго място по света, което да е привлякло повече инвестиции от САЩ (ПЧИ), като Европа. От началото на десетилетието, Европа е привклякла 62.6% от всички инвестиции на САЩ по света.

През 2021 г. трансатлантическата търговия със стоки достига 1 трилион евро (1,1 трилиона щ.д.). Потокът на ПЧИ от САЩ в Европа нараства до 230 милиарда евро (253 милиарда щ.д.), докато приходите на американските компании в Европа се изчислява на около 272 милиарда евро (300 милиарда щ.д.), което е 2.7 пъти повече от приходите, получени в цяла Азия.

Можете да свалите проучването оттук или оттук.

България в Трансатлантическата икономика

За поредна година данните за България показват стабилни търговски взаимоотношения и възможност за развитие. Данните касаят 2020 г.

Според изследването, инвестициите на САЩ в България възлизат на 608 милиона щ.д. (спад от 756 млн. през 2019 г.), а на България в САЩ – на 48 милиона щ.д. (ръст спрямо 30 млн. за 2018 г.)

Пряко заетите, според това изследване, в американски компании у нас са 9 653 души, а български компании са наели 281 души в САЩ.

По отношение на търговията, САЩ са изнесли за България стоки в размер на 375 млн. щ.д. Прекият дял на американските стоки внесени в страната ни е 1,3%, като делът им нараства до 3,4%, когато се изключи вътре-общностната търговия в ЕС.

От друга страна, изнесените от България за САЩ стоки са в размер на 848 млн. щ. д. и така САЩ получават 2,0% от целия износ на страната ни за света. Този дял нараства до 6,2%, когато към него се изключи и вътре-общностната търговия в ЕС.

И при двата показателя «Внос от България за САЩ» и «Внос в САЩ от България» се наблюдава намаляване на абсолютната стойност на износа от двете страни, и увеличение на процента на дела на съответните стоки в структурата на вноса им.

Изнесените стоките с най-голям дял от САЩ за България са:

 1. машини и оборудване (133,6 млн.щ.д.),
 2. компютри и електроника (55.3 млн.щ.д.),
 3. минно оборудване (31.9 млн.щ.д.),
 4. транспортно оборудване (30,4 млн. щ.д.) и
 5. електронно оборудване и части (17,2 млн.щ.д.).

Наблюдава се разместване в тази структура на вноса от САЩ, като вече химически и петролни продукти не са сред Топ 5, както бяха през 2021 г., а внос на електроника, части, оборудване преобладават. Нов компонент е минното оборудване.

България изнася най-много за САЩ:

 1. компютри и електронно оборудване (137,9 млн. щ. д.),
 2. химически продукти и изделия (127,3 млн. щ. д.),
 3. зърно (95.1 млн. щ.д.)
 4. машини и оборудване (85,7 млн. щ. д.),
 5. електронно оборудване и части (61,1 млн.щ.д.)

Прави впечатление разместване в структурата на водещите пет сектора на българския износ за САЩ. Отпаднали са «Текстил и аксесоари (86,2 млн. щ. д. за 2019) и петролни продукти (73,4 млн. щ. д. за 2019 г.) и «друго производство» (с обем от 85,5 млн. щ. д. за 2020 г.), но пък присъстват износ на зърно от България.

Сред американските щати, които най-много изнасят за България  са Калифорния (93.2 млн. щ.д.), Тексас (57,3 млн. щ.д.), Ню Йорк (20,4 млн. щ.д.), Айова (18,5 млн. щ.д.) и Невада (18,5 млн. щ.д.).

Щатите, от които България най-много внася са Калифорния (70,7 млн. щ.д.), Мисури (66,5 млн. щ. д.), Ню Йорк (65 млн. щ. д.), Северна Каролина (63,2 млн. щ. д.) и Ню Джързи (48.4 млн. щ.д.). По отношение на услугите, САЩ са изнесли за България в размер на 362 млн. щ.д. (спад от 354 млн. щ.д. за 2019 и от 481 млн. щ. д. за 2020 г.), докато България е изнесла услуги за САЩ в размер на 396 млн. щ.д. (ръст спрямо 303 млн. щ.д. за 2019 г. и спад 577 млн. щ. д. за 2018 г.)

Свързани публикации