BILLA България открива нов обучителен център в логистичната си база в село Столник

BILLA България откри своя пети обучителен център в страната, който се намира в централната логистична база на компанията в село Столник. Неговата цел е да осигурява на служителите в сферата на логистиката достъп до най-съвременното оборудване и ресурси за обучение в областта. Фокусът на новооткрития център е въвеждането на служителите в цялостния процес на логистиката, включващ планиране, управление, контрол и координация на стоките. Пространството ще има функция и на център за провеждане на различни тренинги и инициативи за повишаване на квалификацията на настоящите служители на BILLA България. Специално разработени обучителни програми, водени от квалифицирани ментори, ще насърчават културата на непрекъснато усъвършенстване в компанията.

„Нашата цел е както да предоставяме качествено и пълноценно обучение на новите служители, така и да стимулираме настоящите непрекъснато да подобряват своята квалификация и меки умения. Затова паралелно с разширяването на физическата инфраструктура за обучение, ние непрестанно работим върху надграждане на обучителните си програми. Водещи теми в тях са ефективната комуникация, междуличностните умения и по-доброто познаване на бизнеса.“ – коментира Ивелина Евстатиева, ръководител отдел „Човешки ресурси“.

Базата на BILLA в село Столник е едно от ключовите звена за дейността на компанията, което осигурява стотици работни места. В нея работят специалисти в различни области – експерти в логистиката и транспорта, специалисти в областта на човешките ресурси, на контрола на качеството и на експлоатацията на стоките. Откриването на новия обучителен център е част от цялостната модернизация, която компанията извършва в логистичната база. Всички служители, работещи в нея, разполагат с богат пакет от социални придобивки – безплатна готвена храна на място, ваучери за пазаруване, транспорт и допълнителна здравна застраховка.

BILLA България разполага с мрежа от уникални по рода си обучителни центрове, обединени под името BILLA Академия, в които новите служители от цялата страна преминават въвеждащо обучение чрез изградените специални симулационни среди, репликиращи процесите в магазина. През миналата година над 1 600 служители на веригата са преминали успешно поне едно обучение в сферата на търговията, а над 300 души са завършили успешно лидерската програма на Академията. BILLA осигурява също и електронно обучение и участие в менторски програми за повишаване на квалификацията на стотици свои служители годишно.

За своите постижения в областта на човешките ресурси, за втора поредна година BILLA България получи отличие за „Топ работодател“ в страната от престижния международен институт Top Employers Institute.

Свързани публикации