Бизнесът очаква повече яснота, предвидимост и по-категорична политическа воля за ефективно приемане на еврото в България

  • Бизнесът има нужда от предвидимост, ясен план и точна комуникационна кампания за ползите и стъпките за изпълнение на всеки от етапите в процеса на финална подготовка за приемане на еврото.
  • В интерес на устойчивостта на инвестиционната среда у нас, е всяко едно бъдещо управление на страната да спазва стриктно Маастрихстските критерии преди, по време и след приемане на еврото в България.
  • Американска търговска камара в България представи бизнес-перспективата и опита на Гърция и Хърватия в публичната дискусия по темата за въвеждането на единната единната европейска валута у нас.

Днес Американска търговска камара в България (АТК) проведе конференция на тема „България в Еврозоната – какво следва за бизнеса“ в „Гранд Хотел Милениум София“. В нея взеха участие Методи Методиев, служебен заместник-министър на финансите на Република България, Димитър Радев, управител на Българска народна банка, както и ръководителите на две сестрински камари на АТК – Андреа Доко Желюшич, изпълнителен директор на АТК Хърватия и Елиас Спиртуниас, изпълнителен директор, АТК Гърция. В Откриващата сесия участва и Иван Михайлов, главен изпълнителен директор на АТК България. Модератор на Бизнес панела бе Ивайло Лаков, главен редактор на „Блумбърг Телевизия България“.

„Бизнесът, сред които са и всички наши членове, очаква всяко едно правителство и политическата класа у нас да осъществят поетапна, последователна и задълбочаваща се интеграция на България в Европейския съюз. На този етап това включва въвеждането на единната европейска валута у нас и приемането на страната ни в Шенгенското пространство. Само така можем да сме напълно интегрирани в Съюза, в т.ч и икономически. България може да е пълноценен член на ЕС само ако е част от процесите и от дневния ред на Европа.“ – посочи Иван Михайлов, главен изпълнителен директор на АТК.

България е част от Европейския съюз от 2007 г. Благодарение на външно-икономическите си връзки и бизнес потенциал, страната ни е част от Трансатлантическа икономика между ЕС и САЩ – най-голямото икономическо пространоство в света, което генерира 1/3 от световния БВП. Интеграцията ни в ЕС и икономическата ни близост със САЩ продължават да ни носят съществени ползи, а България трябва да търси още и нови конкурентни предимства в определени сектори и между определени компании от двете страни на Атлантика.

Резултатите, които България постига в оборота на стоки и услуги от и към САЩ за 2022 г. са впечатляващи. България изнася за САЩ стоки на стойност от 1,2 милиарда щ.д. и услуги за 0.4 милиарда. Това са стабилни стойности на двата индикатора, като по отношение на стоките е рекорд. 

„Делът на България във вноса за Америка е 2.5% от общия внос, а когато се приспадне вътре-общностния износ на ЕС за САЩ – делът на страната ни нараства до 7.3%. Това е само един от примерите за ползите от глобализацията и да е част от Единния пазар. А какво можем да постигнем с въвеждане на еврото?“ – подчерта и провокира аудиторията Иван Михайлов.

„Въвеждането на еврото ще благоприятства бизнеса чрез стимулиране на инвестициите и ще задълбочи интеграционните процеси в общия европейски пазар, капиталовите и финансовите пазари. Ще доведе също до институционално сближаване с развитите страни от ЕС, особено що се касае до качеството на институциите в България. В случая на нашата страна самата цел за приемане на еврото беше и все още е катализатор на редица реформи и инвестиции. Без нея тези ключови реформи едва ли ще се случат или поне едва ли ще се случат в такива кратки срокове“. Това подчерта и заместник-министърът на финансите Методи Методиев. Той посочи, че служебното правителство продължава работата по подготовката на страната ни за членство с ускорени темпове, като подчерта че в рамките на правомощията си Министерският съвет подготвя необходимите законопроекти, но оттам нататък решенията са в ръцете на  законодателите.

В обобщението на конференцията, Иван Михайлов посочи, че както всяка една държава, така и България се нуждае от свежи инвестиции, иновации и образовано население. „Тези инвестиции могат да дойдат както отвън, така и да се генерират от работещи у нас компании. Но образът на страната ни се определя от процесите, които текат у нас и от числата, които показваме пред света – и дебата за приемането на еврото е част от този образ. Нещо повече – бизнесът вече има усещането, че стойността на техните компании намалява от прекомерно дългото стоене в Чакалнята на Еврозоната и при наличната политическа криза. Нужни са решения и категорична политическа воля, за да може страната ни да стане по-активна при взимането на решения в ЕС, да поддържа нивата на публичен дълг и инфлация в съответствие с Маастрихтските критерии, както и развива устойчива бизнес среда и инвестициониен климат, в които върховенството на закона и образованието са приоритети.“ – заключи Михайлов.

Опитът на Хърватия и Гърция

„Опитът на Хърватия е важен урок за другите страни-членки на ЕС, които ще приемат еврото. Защото той потвърждава факта, че икономическите разходи, които възникват от смяната на валутата върху инфлацията, са поносими и са еднократни по природа. 

От перспективата на бизнес общността, си заслужава да се спомене, че АТК Хърватия проведе проучване за бизнес-климата през декември 2022 г. и през януари 2023 г., в което 73% от отговорителите вярват, че въвеждането на еврото в Хърватия ще има положителен ефект върху бизнеса, докато само 4% смятат, че ще е отрицателен.“ – посочи Андреа Доко Желюшич, изпълнителен директор на Камарата.

„Американска търговска камара в Гърция силно подкрепя усилията на своята сестринска камара в България, за да информира бизнес общността и обществеността в цялост за възможността, която лежи пред цялата Ви страна с приемането в Европейския валутен съюз. Приемането на еврото в комбинация с приемане в Шенген ще павират пътя Ви към устойчив растеж на икономиката на страната Ви и на бизнеса, както и ще донесат редица ползи на Вашия народ.“ – посочи пред аудиторията Елиас Спиртуниас, изпълнителен директор на АТК Гърция.

„С влизането в Еврозоната, България ще получи ползите от по-ниска и стабилна инфлация, по-високи нива на чуждестранни инвестиции, по-добър международен рейтинг и по-лесен достъп до международните пазари, по-ниска цена на заемите, ръст в туризма, са сред част от ползите, които Гърция получи, когато стана член на Еврозоната. Очакваме с нетърпение България да се присъедини към нея възможно най-скоро.“ – каза още той.

Свързани публикации