Благодарение на Microsoft потребителите в ЕС имат възможността да обработват и съхраняват своите лични данни в региона

Решението „Граница за данни на ЕС“ (EU Data Boundary) ще бъде внедрено поетапно и ще бъде приложимо за всички основни облачни услуги на Microsoft

И през тази година Microsoft продължава да надгражда своите усилия, следвайки амбициите на Европейския съюз, за подобряване на услугите в областта на цифровите технологии. От 1 януари 2023 година всички облачни клиенти на компанията от Европейския съюз, имат възможност да обработват и съхраняват своите данни в региона. Решението „Граница за данни на ЕС“ (EU Data Boundary) ще бъде внедрено поетапно и ще бъде приложимо за всички основни облачни услуги на Microsoft – Microsoft 365, Azure, Power Platform и Dynamics 365.

Предстоящите фази, с които допълнително ще се надгради решението „Граница за данни на ЕС“ (EU Data Boundary), включват съхранение и обработка на допълнителни категории лични данни, включително и такива, предоставени при получаване на техническа поддръжка.

За да отговори на нуждите на своите клиенти от Европейския съюз (ЕС) и Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), Microsoft вече изгради центрове за данни в повече от 17 региона в Европа. През 2020 година, компанията сподели своите планове за създаването на девет нови центрове за данни, като само през последните две години направи инвестиции, чиито размер надхвърля 12 милиарда долара. Това постави Microsoft сред големите източници на капиталови инвестиции и сред двигателите на цифровото бъдеще на Европа.

Облачните услуги на Microsoft вече отговарят и дори надхвърлят изискванията на Европейския съюз. Решението „Граница за данни на ЕС“ (EU Data Boundary) на компанията ще предостави възможност на обществения сектор, търговските клиенти в Европейския съюз (ЕС) и Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) да съхраняват своите данни в региона.

Решението „Граница за данни на ЕС“  (EU Data Boundary) на Microsoft е проектирано така, че същевременно да надгради настоящите решения за съхранение на данни и да предложи подобрен контрол и прозрачност върху тях. Компанията ще продължи да предлага своя голям набор от решения, основаващи се на дългогодишния ангажимент на компанията да отговаря на нуждите на своите клиенти по отношение цифровия суверенитет, от съхранението на данни в Azure, Dynamics и Power Platform, до предстоящия Microsoft Cloud и новото разширено съхранение на данни в Microsoft 365.

„Граница за данни на ЕС“ (EU Data Boundary) на Microsoft е водещо за индустрията решение за съхранение на лични данни. Благодарение на обратната връзка от клиентите на компанията и знанията, натрупани през изминалата година, Microsoft значително подобри графика си за обработка на специални категории лични данни и такива, които са предоставяни при получаването на техническа поддръжка. За да гарантира на своите клиенти, че ще продължи да предоставя решения от най-високо ниво, които да отговарят на техните очаквания за качество, стабилност и сигурност, компанията ще предприеме поетапни подобрения на решението „Граница за данни на ЕС“ (EU Data Boundary), като допълнителна информация за него, която да подпомогне клиентите в тяхното планиране, може да бъде открита тук. Благодарение на Microsoft, клиентите от търговския и публичния сектор разполагат с избора и гъвкавостта, от които се нуждаят, за да се насладят на хипермащабните и иновативни продукти, като същевременно отговарят на нормативните изисквания и специфичните за индустрията стандарти.

Свързани публикации