Близо 400 хил. лв. е инвестирала BILLA България в обществено значими каузи за периода 2021 – 2022 г.

Компанията отбелязва 10 години докладване на устойчива бизнес дейност

BILLA България публикува доклада си за корпоративна устойчивост за периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2022 г., с който отбелязва и юбилей – 10 години докладване на прозрачна и отговорна бизнес дейност. Документът обобщава конкретните цели и постижения на компанията в грижата за устойчивото развитие на регионите и местното производство, благополучието на служителите ѝ, опазването на околната среда и подкрепа за уязвимите групи в обществото.

„За климатичните промени се говори от десетилетия, но в последните две години, с оглед и на актуалната икономическа и геополитическа ситуация, разговорът за бъдещето и как да го опазим става по-належащ от всякога. Затова аз вярвам, че освен по високите бизнес резултати, една успешна организация се познава и по своето отговорно развитие“. споделя Вигинтас Шапокас, изпълнителен директор на BILLA България, и допълва:

„Нашата корпоративна стратегия за устойчивост обединява усилията на цялата ни организация – за осигуряване на удовлетворяващо потребителско преживяване, грижата за качественото родно производство и за по-сигурното и спокойно бъдеще на обществото, в което живеем. С тази мисия постоянно надграждаме устойчивите си политики и се стремим да въвлечем в тях и нашите партньори, служители и клиенти. Без обща визия не бихме могли да постигнем значима промяна, затова съм особено щастлив, че вървим заедно по този път на трансформацията.“

Хората са в центъра на развитието на компанията и неин основен приоритет – тяхното разнообразно, пълноценно меню и удобство при пазаруване, възможността за удовлетворяваща работа и развитие, прозрачност в партньорските отношения и опазването на околната среда за идните поколения. Над 196 млн. лв. е инвестицията в човешки капитал през докладвания период, която включва възнаграждения и социални придобивки за служителите. Над 50% от служителите остават да работят в компанията повече от 3 години. Сред любопитните факти, посочени в доклада, е че 67% от служителите, заемащите мениджърски позиции в BILLA България, са жени, което е поредно доказателство за равния шанс за кариерно израстване, който компанията предоставя на всички свои служители.

За да бъде по-близо до своите клиенти и техните нужди, през 2022 г. компанията е преразгледала и анализирала 90% от асортимента си, така че да отговори в максимална степен на потребителските очаквания и индивидуалните им възможности. Над 90% от доставчиците на веригата са регистрирани в България, което е предпоставка за още по-ефективна съвместна работа и позволява общуване на живо.

Сред основните акценти в доклада на BILLA е подкрепата на уязвимите групи в обществото. Над 400 хил. лв. е инвестирала компанията в редица социално значими каузи, които са оказали позитивно въздействие върху живота на хиляди деца, младежи и семейства в нужда.

Декарбонизацията е друг основен приоритет в стратегията за устойчивост на BILLA България. Компанията инвестира в оптимизация на системи за отопление и охлаждане, осветление,  електронни етикети, както и в осигуряване на възобновяеми енергийни източници за собствено потребление на енергия. За отчетния период са инсталирани 33 фотоволтаични системи на покривите на BILLA магазини с обща мощност 2449 kWp. До края на 2023 г. ще бъдат поставени още 20 фотоволтаични инсталации, с което веригата ще подсигури генерирането на над 4200 MWh енергия годишно от собствени възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). С тази инвестиция се покриват близо 10% от общото потребление на електроенергия от компанията на годишна база.

В резултат на всички приложени мерки за декарбонизация, близо 7000 тона са спестените въглеродни емисии за 2021-2022 г., спрямо предходния период на докладване (2019-2020 г.). Благодарение на последователните усилия на BILLA България през последните 10 години, в края на 2022 г. търговската верига отбелязва 62% намаление на емисиите на парникови газове от хладилни агенти, въпреки увеличаването на броя на обектите си. Дългосрочните цели, с които е ангажирано цялото семейство на компаниите в REWE групата, е за 30-процентно намаляване на емисиите до 2030 г. спрямо нивата от 2019 г. и пълна климатична неутралност до 2040 г.

С петия си доклад за корпоративна отговорност, BILLA България преминава към систематизиран ESG подход към устойчивото развитие. Той се изразява в цялостно отразяване на управленските, социални и екологични теми, за които компанията полага целенасочени усилия със стратегическа визия. Въпреки че все още към компании като BILLA България не се прилагат регулаторни изисквания за докладване, настоящата разработка на доклада е съобразена и с нововъведената от ЕК Директива за корпоративно отчитане на устойчивостта (CSRD).

Целия доклад за корпоративна устойчивост можете да видите тук.

Свързани публикации