Българският Червен кръст продължава активностите си по програмата „Дейности в отговор на COVID-19 в България“ и в Ботевград

Организацията раздаде 300 броя хигиенни пакети и проведе демонстрация за поддържане на правилна хигиена и насоки при ваксинация на уязвимите общности в града

Екип на Българския Червен кръст посети град Ботевград с цел популяризиране и разширяване обхвата на дейностите, част от програмата на организацията „Дейности в отговор на COVID-19 в България“. Програмата има за цел  да ограничи пандемията от COVID-19 и да подпомогне най-засегнатите от вируса общности, като същевременно разшири ваксинационния обхват в страната. Проведените активности са само малка част от планираните действия по комплексната програма на Българския Червен кръст, която се осъществява съвместно с Американската агенция за международно развитие (USAID) чрез Глобалния апел на Международната Федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧК/ЧП).

Посещението на екипа на Българския Червен кръст в Ботевград започна с работна среща в Община Ботевград с кмета на града, на която подробно бе представена комплексната програмата и бе обсъдена реализацията на следващите активности, които организацията има за цел да осъществи в града. Срещата се проведе с участието на представители от посолството на САЩ и общинската администрация, координатори по програмата от Националния съвет на Българския Червен кръст, представители от Националната мрежа на здравните медиатори, служители от областната организация на Български червен кръст, както и партньори на програмата. Следващата спирка на организацията бе ромската махала „Север“, където специализиран екип се срещна с жителите и проведе здравно-образователна демонстрация за поддържане на правилна хигиена и насоки при ваксинация. На уязвимите общности бяха раздадени и 250 хигиенни пакети. Малко по-късно, екипът посети няколко социални институции за деца в града, където отново бяха раздадени 50 хигиенни пакети, както и здравно-образователни материали.

Срещите на представители от Български Червен кръст със засегнатите общности са само малка част от активностите, които организацията реализира в рамките на програма „Дейности в отговор на COVID-19 в България“. Чрез действията си организацията цели да подпомогне директно над 55 000 души в страната, както и да предостави надеждна и достоверна информация на над 500 000 души.

Свързани публикации