Кока-Кола ХБК поема ангажимент да постигне нетни нулеви емисии до 2040 г.

Кока-Кола ХБК обяви днес ангажимент за постигане на нетни нулеви емисии по цялата си верига на стойност до 2040 г.

Въз основа на съществуваща, одобрена и научно обоснована цел, до 2030 г. компанията ще намали емисиите си по веригата на стойността в обхвати 1, 2 и 3 с 25% и с още 50% през следващото десетилетие. За да се справи с 90% от емисиите в обхват 3, произтичащи от действия на трети страни, Кока-Кола ХКБ ще разшири още повече партньорските си отношения с доставчиците. В случаите, в които емисиите не могат да бъдат елиминирани изцяло, компанията ще ги компенсира с инвестиции в други мерки за опазване на климата.

Този ангажимент е крайната дестинация на едно пътуване, което започнахме преди много години. Той е изцяло съобразен с нашата философия за подпомагане на социалноикономическото развитие на нашите общности и за оказване на по-положително въздействие върху околната среда. И двете са съществена част от бъдещия ни растеж. Въпреки че все още нямаме всички отговори, нашият план, опит и партньорски подход ни дават увереност, че ще постигнем целта си“, споделя Зоран Богданович, главен изпълнителен директор на Кока-Кола ХБК.

Уверен съм, че в България компанията ще продължи да бъде последователна в достигането на целите си за намаляване на използваните енергия и водни ресурси и генерираните въглеродни емисии в нашата дейност. Стремим се непрекъснато да въвеждаме иновативни решения, които да ускоряват пътя ни към целта през 2040 г. да постигнем нетни нулеви емисии. За нас това е дългосрочно пътуване с устойчив резултат, към който всеки един колега се стреми в ежедневната си работа“, споделя Юрг Буркхалтер – изпълнителен директор на Кока-Кола ХБК България.

Стабилен план

За да постигне своята цел, Кока-Кола ХБК ще:

  • Продължи да счита целите за намаляване на въглеродните емисии за един от елементите в своите дългосрочни планове по отношение на стимулите за мениджмънта на компанията.
  • Инвестира до 2025 г. около 250 милиона евро в инициативи за намаляване на емисиите.
  • Декарбонизира допълнително преките операции посредством преминаване към 100% възобновяема електроенергия и нисковъглеродни енергийни източници чрез непрекъснати подобрения и иновации в енергийната ефективност.
  • Ускори реализирането на кръгов подход по отношение на опаковките, чрез увеличаване на използването на рециклиран пластмасов материал (rPET), намаляване на опаковките и увеличаване на тези за многократно използване.
  • Осигури енергийно ефективни и екологични хладилни витрини на клиентите.
  • Намали емисиите от селскостопански съставки.
  • Приложи програма „Зелен автопарк“ за преминаване към нисковъглеродни и безвъглеродни алтернативи.

Солиден опит

Кока-Кола ХБК беше една от първите компании, които поеха ангажимент и постигнаха научно обосновани цели. През последното десетилетие компанията намали наполовина преките си емисии и планът за намаляване на въглеродните емисии до 2030 г. вече е приет и одобрен.

През март 2021 г. Кока-Кола ХБК бе оценена като най-устойчивата компания за напитки в света според Индекса за устойчивост на Dow Jones за пети път за последните седем години, постигайки най-високия си резултат до момента. Тя е класирана също така сред водещите компании по отношение на устойчиво развитие според екологични, социални и управленски референтни показатели като CDP, MSCI ESG и FTSE4Good.

Партньорски подход

„За нас е удоволствие да работим заедно с нашия клиент Кока-Кола ХБК по общите ни научно обосновани цели за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. и дългосрочни стремежи към постигане на нулеви емисии. Заедно ще се стремим да намалим наполовина въглеродния отпечатък на продуктите в кенове до 2030 г.“, казва Катлийн Питр, главен търговски директор и директор устойчиво развитие, Ball Corporation.

„Crown се гордее, че е партньор на Кока-Кола ХБК в доставките и ангажимента на компанията за устойчиво развитие. Техните амбициозни нови цели в тази посока са в съответствие с нашите собствени инициативи, включително научно обоснованите цели“, споделя д-р Джон М. Рост, вицепрезидент, Устойчиво развитие и регулаторни въпроси, Crown Holdings, Inc.

„Тъй като Tetra Pak също има цел за постигане на нетни нулеви емисии и одобрени от SBTi цели за 2030 г. за ограничаване на покачването на температурата до 1,5°C , очакваме с нетърпение да работим с Кока-Кола ХБК за намаляване на емисиите на парникови газове и заедно да постигнем нашите общи цели“, казва Маркус Пфанер, вицепрезидент  устойчиво развитие, Tetra Pak.

Новият ангажимент е одобрен и от коалицията „We Mean Business“ и Кока-Кола ХБК се присъедини към списъка на компаниите, подкрепящи инициативата „Race to Zero”.

Свързани публикации