Кока-Кола ХБК поема ангажимент да постигне нетни нулеви емисии до 2040 г.

Кока-Кола ХБК обяви днес ангажимент за постигане на нетни нулеви емисии по цялата си верига на стойност до 2040 г.

Въз основа на съществуваща, одобрена и научно обоснована цел, до 2030 г. компанията ще намали емисиите си по веригата на стойността в обхвати 1, 2 и 3 с 25% и с още 50% през следващото десетилетие. За да се справи с 90% от емисиите в обхват 3, произтичащи от действия на трети страни, Кока-Кола ХКБ ще разшири още повече партньорските си отношения с доставчиците. В случаите, в които емисиите не могат да бъдат елиминирани изцяло, компанията ще ги компенсира с инвестиции в други мерки за опазване на климата.

Този ангажимент е крайната дестинация на едно пътуване, което започнахме преди много години. Той е изцяло съобразен с нашата философия за подпомагане на социалноикономическото развитие на нашите общности и за оказване на по-положително въздействие върху околната среда. И двете са съществена част от бъдещия ни растеж. Въпреки че все още нямаме всички отговори, нашият план, опит и партньорски подход ни дават увереност, че ще постигнем целта си“, споделя Зоран Богданович, главен изпълнителен директор на Кока-Кола ХБК.

Уверен съм, че в България компанията ще продължи да бъде последователна в достигането на целите си за намаляване на използваните енергия и водни ресурси и генерираните въглеродни емисии в нашата дейност. Стремим се непрекъснато да въвеждаме иновативни решения, които да ускоряват пътя ни към целта през 2040 г. да постигнем нетни нулеви емисии. За нас това е дългосрочно пътуване с устойчив резултат, към който всеки един колега се стреми в ежедневната си работа“, споделя Юрг Буркхалтер – изпълнителен директор на Кока-Кола ХБК България.

Стабилен план

За да постигне своята цел, Кока-Кола ХБК ще:

  • Продължи да счита целите за намаляване на въглеродните емисии за един от елементите в своите дългосрочни планове по отношение на стимулите за мениджмънта на компанията.
  • Инвестира до 2025 г. около 250 милиона евро в инициативи за намаляване на емисиите.
  • Декарбонизира допълнително преките операции посредством преминаване към 100% възобновяема електроенергия и нисковъглеродни енергийни източници чрез непрекъснати подобрения и иновации в енергийната ефективност.
  • Ускори реализирането на кръгов подход по отношение на опаковките, чрез увеличаване на използването на рециклиран пластмасов материал (rPET), намаляване на опаковките и увеличаване на тези за многократно използване.
  • Осигури енергийно ефективни и екологични хладилни витрини на клиентите.
  • Намали емисиите от селскостопански съставки.
  • Приложи програма „Зелен автопарк“ за преминаване към нисковъглеродни и безвъглеродни алтернативи.

Солиден опит

Кока-Кола ХБК беше една от първите компании, които поеха ангажимент и постигнаха научно обосновани цели. През последното десетилетие компанията намали наполовина преките си емисии и планът за намаляване на въглеродните емисии до 2030 г. вече е приет и одобрен.

През март 2021 г. Кока-Кола ХБК бе оценена като най-устойчивата компания за напитки в света според Индекса за устойчивост на Dow Jones за пети път за последните седем години, постигайки най-високия си резултат до момента. Тя е класирана също така сред водещите компании по отношение на устойчиво развитие според екологични, социални и управленски референтни показатели като CDP, MSCI ESG и FTSE4Good.

Партньорски подход

„За нас е удоволствие да работим заедно с нашия клиент Кока-Кола ХБК по общите ни научно обосновани цели за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. и дългосрочни стремежи към постигане на нулеви емисии. Заедно ще се стремим да намалим наполовина въглеродния отпечатък на продуктите в кенове до 2030 г.“, казва Катлийн Питр, главен търговски директор и директор устойчиво развитие, Ball Corporation.

„Crown се гордее, че е партньор на Кока-Кола ХБК в доставките и ангажимента на компанията за устойчиво развитие. Техните амбициозни нови цели в тази посока са в съответствие с нашите собствени инициативи, включително научно обоснованите цели“, споделя д-р Джон М. Рост, вицепрезидент, Устойчиво развитие и регулаторни въпроси, Crown Holdings, Inc.

„Тъй като Tetra Pak също има цел за постигане на нетни нулеви емисии и одобрени от SBTi цели за 2030 г. за ограничаване на покачването на температурата до 1,5°C , очакваме с нетърпение да работим с Кока-Кола ХБК за намаляване на емисиите на парникови газове и заедно да постигнем нашите общи цели“, казва Маркус Пфанер, вицепрезидент  устойчиво развитие, Tetra Pak.

Новият ангажимент е одобрен и от коалицията „We Mean Business“ и Кока-Кола ХБК се присъедини към списъка на компаниите, подкрепящи инициативата „Race to Zero”.

Свързани публикации

Vivacom става част от LUNAR 2023

Светлинната творба носеща името „Безкрайна вселена“, представена от телекома, показва неограничените възможности на технологиите Vivacom става част от…