До 20% е очакваният ръст на инфлацията до края на 2022 г., сочи проучване на MoitePari.bg и CreditLand

70% от купувачите биха избрали да закупят завършен имотпред имот „на зелено“

Съвместно проучване на финансовия портал MoitePari.bg и водещата фирма за кредитно посредничество – CreditLand, установи, че очакванията на потребителите сочат до 20%-ов ръст на инфлацията до края на 2022 г., с умерени темпове на покачване в следващите месеци. Този фактор е определен като мотиватор със средно до високо ниво на значимост във връзка с вземането на решение за закупуване на недвижимо имущество. Това е основна причина, поради която близо 70% от бъдещите купувачи, респонденти в изследването, са по-склонни да изберат покупката на завършен имот (с Акт 16) пред алтернативата за сделка със степен на завършеност до Акт 14, позната още като „имот на зелено“.

Проучването бе проведено в периода 18-23 май сред 539 респонденти на възраст 18-65+ години на територията на цялата страна. То си поставя за основна цел да установи нагласите, свързани с инфлационните очаквания на потребителите – доколко и как влияят те върху намеренията за покупка на недвижим имот, като начин за запазване покупателната способност на спестяванията. Вторична цел е изследването на склонността за покупка и типа предпочитан имот. Анализирана е обратната връзка от три ключови групи респонденти – закупилите незавършен имот, тези, на които им предстои покупка на завършен имот, и трети, които нямат намерения за скорошна покупка.

Потребителите, закупили имот „на зелено“ в последните две до три години, са 11% от всички респонденти. 47% от тях са се включили в покупката още на етап проект,  30% – преди да бъде завършен грубият строеж (Акт 14), а останалата част – след придобиване на Акт 14 (23%). Макар и в условията на предизвикателна обстановка, едва в 6% от случаите строителят е поискал индексация на цените, спрямо стойностите, уговорени в предварително сключения договор. „Това показва зрялост на играчите на пазара и избягване на случаите на ощетяване на клиентите. Все по-често ставаме свидетели на замразяване на проекти в строеж, за сметка на увеличение на цените“, сподели Деян Василев, изпълнителен директор на MoitePari.bg и CreditLand и член на Асоциацията на кредитните посредници в България (АКПБ). В потвърждение на думите му, проучването показва, че останалите корекции в първоначално договорените условия включват замразяване на проекта (4%), връщане на предплатените суми (2%) и комбинация от замразяване на проекта и индексация (2%). В случаите, в които покупката е реализирана с банков кредит, банката е поискала увеличение на лихвения процент, поради повишен риск от незавършване на проекта.

69% от анкетираните потребители, изразили желание да закупят завършен имот, биха избрали такъв, вече придобил Акт 16. Сред предпочитания тип имоти водещо място заема апартаментът (66%), а други 26% обмислят покупката на къща. Основната цел на покупката е задоволяването на жилищни нужди (54%). На второ място се нареждат онези, ръководени от инвестиционна цел (18%) и съхраняване на спестяванията, в резултат от нарастващата инфлация (13%). Средствата, предвидени за целта, са в границата до 200 000 лв. Близо 70% от анкетираните ще прибегнат до банково финансиране. Изборът на конкретна оферта и банкова институция, която да реализира този план ще се случи след сравнение на сайта www.MoitePari.bg (57%). По отношение на лихвите по жилищни кредити, анкетираните са категорични, че те ще нарастват плавно (61%). Едва 15% очакват те да се задържат на актуалните в момента нива. Успоредно с инфлацията, друг външен фактор, който влияе върху цените на имотите и банковите условия, е войната в Украйна. Според над половината респонденти (51%) тя ще доведе до покачване на стойностите в краткосрочен план.

Що се отнася до групата респонденти, които няма да закупуват имот, 16% споделят, че инвестират спестяванията на фондовите пазари, като алтернатива на вложението в недвижима собственост. Други 31% пък констатират невъзможност за спестяване на средства.

Проучването е поредната съвместна инициатива на MoitePari.bg и CreditLand, с която онлайн платформата и водещата компания кредитно консултиране утвърждават своето партньорство.

Свързани публикации