Transatlantic trade

Доклад за Трансатлантическата икономика 2023: Постигнати нови рекорди, въпреки насрещните ветрове

Докладът за Трансатлантическата икономика показва, че България изнася за САЩ стоки на стойност от 1,2 милиарда щ.д. и услуги за 0.4 милиарда – което е стабилен ръст на двата индикатора.

Делът на България във вноса за Америка е 2.5% от общия внос, а когато се приспадне вътре-общностния износ на ЕС за САЩ – делът на страната ни нараства до 7.3%.

Износът на енергийни източници от САЩ за България се е увеличил над 30 пъти за последните 20 години. Което е реално доказателство за енергийната трансформация и стремеж към енергийна независимост на Европа и на България от Русия.

България изнася за САЩ стоки и услуги с висока добавена стойност.

Нужни са повече инвестиции на САЩ в Европа, за да може да се увеличи конкурентоспособността на ЕС и да се ограничи влиянието на Китай.

Брюксел и Вашингтон, 21.03.2023 г. / София, 22.03.2023 г. – Нов доклад на Американската търговска камара в Европейския съюз (AmCham EU) и на Търговската камара на САЩ (U.S. Chamber Commerce) подчертават, че ключовите движещи сили на Трансатлантическата икономика, като инвестиции, търговия и приходи на компаниите – постигат силни резултати през 2022 г. Независимо от войната на Русия в Украйна, прекъсванията на веригите на доставки, драматичните енергийни промени, високата инфлация и ограничаващите финансови условия, последната година е била рекордна за серия от индикатори:

Търговията със стоки между САЩ и Европа достига най-високи нива от 1,2 трилиона евро (1,2 трилиона щ.д.).

Дъщерни американски компании в Европа са заработили близо 303 милиарда евро (325 милиарда щ.д.), докато дъщерни европейски компании в САЩ са постигнали 140 милиарда евро (150 милиарда щ.д.), което е вторият най-висок резултат.

Износът на американски втечнен природен газ (ВПГ) за Европа достига своите най-високи нива до момента. Американски износители са пренесли през Атлантика близо 2.5 пъти повече ВПГ за Европа през 2022 г. в сравнение с 2021 г.

Докладът посочва и начините за развитие на партньорството между ЕС и САЩ чрез работата на Съвета за търговия и технологии (Trade and Technology Council, TTC) и през нови възможности за насърчаване на иновациите и за намаляване на стратегическите зависимости в сферата на зелените технологии.

Това издание включва нови наблюдения и факти за въздействието на войната в Украйна, международните санкции срещу Русия, трансатлантическите трансформации в сектор „Енергетика“, реконфигурациите на глобалните вериги на доставки чрез различни стратегии за намаляване на риска, взаимоотношенията с Китай, както и зелената и дигиталната трансформации. Той включва и над 30 профила на европейски държави, като Украйна е включена за пръв път, както и известните 50 американски щата.

Може да свалите Доклада за Трансатлантическата икономика от тук или от тук, както и Кратка версия на доклада и ключови данни

България и Трансатлантическата икономика

За поредна година данните за България показват стабилни търговски взаимоотношения и възможност за развитие.

Докладът посочва, че инвестициите на САЩ в България за 2022 г. са в размер на 0.2 милиарда щ. д. – спад от 756 милиона щ. д. от предишния доклад. Докато българските инвестиции в Америка са в размер на 0.05 милиарда, което е лек ръст от отчетените преди 48 млн. щ. д.

Директните работни места, свързани с американски инвестиции в България достигат 10 605 (в сравнение с предишните 9 653), а американските работни места, създадени от български компании са вече 306, в сравнение с 281 места година по-рано.

По отношение на търговията, САЩ са изнесли стоки за България с обща стойност от 0,3 милиарда щ. д. (спад от отчетените 375 млн. щ. д. от предишната година). Делът на американските стоки, доставени в България достига 0.7% от общия обем, който се увеличава на 1.8%, когато се извади вътре-общностната търговия на ЕС.

В сравнение, България е изнесла стоки за САЩ на обща стойност от 1.2 милиарда щ. д. (което е ръст от предишните 848 милиона щ. д.). Така делът на българските стоки за САЩ е в размер на 2.5% общия обем стоки, които България изнася за света. Този дял нараства до 7.3%, когато се приспадне вътре-общностната търговия на ЕС.

И двата индикатора показват стабилни икономически и търговски взаимоотношения между САЩ и България, докато българският износ – директен и чрез ЕС – нараства значително през последната година.

Топ 5 стоки, които САЩ изнася за България (млн. щ. д.):

  1. Транспорт и оборудване – 90,1 (с/мо 30.9 от доклада от 2022 г.)
  2. Компютри и електронна продукция – 57,7 (с/мо 55.3)
  3. Производство на машини – 41,4 (с/мо 133,6)
  4. Нефтени и въглищни продукти – 34,7 (няма данни за 2022 г.)
  5. Химически продукти – 21,3 (няма данни за 2022 г.)

По подобие на голямата картина, представена в доклада, износът на американски енергийни продукти за България е скочил над 30 пъти в сравнение с 2000 г. Това не се отчиташе от доклад от 2022 г. Можем да заключим, че износът на втечнен природен газ и на други продуки от САЩ за Европа и за България е породен от войната на Русия в Украйна и последвалото спиране на доставките на руски газ за България, на която се наложи да промени източниците си на доставка. Това важи и за химическото производство. Наблюдава се и стабилен ръст на електроника и машини. Липсващият сегмент от доклада от 2022 г. е минно оборудване, което бе в размер на 31,9 милиона щ.д. тогава.

Топ 5 стоки, които България изнася за САЩ (млн. щ. д.):

  1. Компютри и електронна продукция – 193,3 (с/мо 137,9)
  2. Химически продукти – 144,3 (с/мо 127,3)
  3. Друго производство – 106,4 (няма данни от доклада от 2022 г.)
  4. Машинно производство – 102,6 (с/мо 85,7)
  5. Ел. оборудване, приложения и части – 90,3 (с/мо 61,1).

За поредна година България изнася за Америка стоки с висока добавена стойност (компютри, електроника, химикали, оборудване). Липсващата категория стока в сравнение с 2022 г., е износ на зърно (95,1 млн. щ. д.) и текстил и аксесоари (86,2 млн. щ.д. – които изпадат от Доклада от 2020 г.) и петролни продукти (73,4 млн. щ. д.).

Петте щата, които изнасят най-много за България са Тексас с износ в размер от 55,2 млрд. щ. д. (с/мо 57,3), Калифорния – 35,2 млрд. щ. д. (с/мо 93,2 млрд щ.д.), Флорида – 32,9 млрд. щ. д. (няма данни от 2022 г.), Алабама – 22,8 млрд. щ. д. (няма данни от 2022 г.) и Мейн – 21.1 млрд. щ. д. (няма данни от 2022 г). Тези числа показват, че има три нови щата, които са развили отношения с България, докато „липсващите“ от предишния доклад са Ню Йорк, Айова и Невада.

А щатите, които най-много внасят от България са Масачузетс с 111,5 млрд. щ. д. (няма данни от 2022 г.), Калифорния – 91,8 млрд. щ. д. (със 70,7 млрд. щ. д., което му отреди първо място в доклада от 2022 г.), Северна Каролина – 74,5 млрд. щ. д. (с/мо 63,2 млрд. щ. д.), Ню Йорк – 68,8 млрд. щ. д. (с/мо 65 млрд. щ. д.) и Мисури – 68,1 млрд. щ. д. (с/мо 66,5 млрд. щ. д.). Забелязва се нов лидер сред щатите, които най-много внасят от България – Масачузетс, докато Ню Джързи отпада от Топ-5 тази година.

По отношение на износа на услуги, САЩ са изнесли услуги в размер на 0,3 милиарда щ. д. (в сравнение с точната сума от 362 млрд. щ. д. през 2022 г.), докато България е изнесла за САЩ услуги за 0,4 милиарда щ. д., което е лек ръст спрямо 396 милиона щ. д. на годишна основа. (и спад от нивото от 577 млрд. щ. д. за 2018 г.).

За доклада

Тази година се отбелзва 20-тата годишнина от Доклада за Трансатлантическата икономика, годишното проучване за заетостта, търговията и инвестициите. Тази награждавана публикация се изготвя в съавторство от Даниел Хамилтън и Джоузеф Куинлан, които работят в Института за международна политика към Факултета за развитие на международните изследвания към Университета „Джонс Хопкинс“.

Данните са налични и в платформата Thriving Together, която показва дълбоките връзки, които свързват САЩ и Европа, в т.ч. и числата от Доклада за Трансатлантическата икономика: thrivingtogether.eu.

Докладът е подкрепен от Американските тъговски камари от Дания, Гърция, Финландия, Ирландия, Италия, Люксембург, Румъния и Швеция.

Данните касаят основно 2020 г., както и 2021 г., като сред източниците са Бюрото за икономически анализи на САЩ, Тъговското министерство на САЩ, Международния валутен фонд, Офисът за търговски и икономически анализи на САЩ.

За AmChamEU

AmChamEU говори от името на американските компании, ангажирани по темите – търговия, инвестиции и конкурентоспособност в Европа. Целта й е да осигури ориентиран към растежа бизнес- и инвестиционен климат в Европа. AmChamEU улеснява разрешаването на трансатлантически въпроси, които засягат бизнеса и играе роля в създаването на по-добро разбиране на позициите на ЕС и САЩ по бизнес въпроси.

За Американска търговска камара в България 

Американската търговска камара в България (AmCham Bulgaria) е гласът на Трансатлантическата икономика в България вече над 28 години. Тя обединява близо 330 американски, мултинационални и български компании с доказана репутация.

Камарата членува в обединението на Американските търговски камари в Европа (ACE, AmChams in Europe), партньор е на Търговската камара на САЩ (U.S. Chamber of Commerce) във Вашингтон. Подкрепя Инициативата „Три морета“ от 2019 г. 

Камарата има офиси в София, България и във Вашингтон, САЩ.

Библиотека

Допълнителна информация:

Абонирайте се за седмичния бюлетин с новини от AmCham (България, Европа и САЩ), от членове на Камарата и специфични анализи,

Направете контакт с профила на Камарата в LinkedIn

За повече информация:

Даниел Киряков
Мениджър „Комуникации и връзки с институциите“,

Американска търговска камара в България
М: +359 885 188 626, E-mail: daniel@amcham.bg

Свързани публикации