Кофас: Повишеният риск налага провеждане на фискална политика в Китай

Експерти по кредитно застраховане на Кофас прогнозират БВП от 7.5% за 2021г. и 6.1% за 2022г.

Въпреки солидния икономически напредък на Китай през първата половина на 2021 г. с ръст на БВП от 12,6%, страната навлиза в ситуация на несигурност, a възстановяването е нестабилно. През първото полугодие на 2021 г. износът се увеличава с близо 40%, а инвестициите в недвижимите имоти – с 15%. Инвестициите в производството и домашното потребление обаче нарастват с по-бавни темпове, което допринася за увеличаването на дисбаланса във възстановяването на икономиката в страната.

„Анализът на рисковете в Китай е ценен за прогнозирането на световните такива. Страната е един от основните икономически двигатели в глобален мащаб. Темповете на възстановяване на икономиката й ще имат отражение на темповете на възстановяване на българската, тъй като двете страни имат дългогодишни традиции в икономическите отношения помежду си. Въпреки отчетения спад от 1,8% в българския БВП през първото полугодие на 2021 г., се наблюдава тенденция за възстановяване икономиката на страната. Прогнозите са за 3% ръст на БВП през 2021 г. и 3,5% през 2022 г., като очакванията са той да достигне 3,8% през 2023 г.[1]“ – споделя Пламен Димитров, управител на Кофас България.

Експертите от Кофас отчитат редица рискове за китайската икономика:

Прилагането на зелени политики за развитието на икономиката дава отражение върху енергийния сектор, доминиран от изкопаеми горива. Твърде големият ентусиазъм около упражняването на зелени политики за намаляване на въглеродния отпечатък чрез прилагане на количествени квоти върху желязото и въглищата довежда до повишаване на цените на стоките в страната. Необходимо е компаниите от сектора да предложат корекции, които да доведат до овладяване на тенденцията посредством промени в цените за пренос на енергия. Прилагане на фискална политика при опасения относно дълга. Експертите на Кофас смятат, че е добре фискалната политика да поеме по-важна роля в прираста през втората половина на 2021 г. Едва 28% от годишната квота за специално застраховане на облигации е изразходвана през първото полугодие. Остатъкът се очаква да бъде оползотворен когато правителството предприеме инфраструктурни инвестиции. Бъдещото увеличение на специалните облигационни застраховки обаче може да бъде ограничено поради усилия да бъдат погасени скрити правителствени дългове, което ще доведе до понижен прираст.

Фокусът върху инвестициите в недвижимото имущество буди тревога относно системния финансов риск. Повишаването на регулациите в сектора, по-конкретно върху финансирането, е с тенденция да продължи. Китайската централна банка задължава кредиторите да увеличат ипотечните лихви в Шанхай. Според експертите на Кофас това ще има негативен ефект върху строителния сектор, който вече е изложен на повишени кредитни рискове според проучването на Кофас за корпоративните плащания в Китай за 2021-ва. Нараства и вероятността за обезценяване на юана, тъй като паричната политика на Китай става независима от тази на Федералния резерв на САЩ, което би повишило инфлационния натиск от вноса.

Coface: for trade – изграждаме бизнес заедно 75 години опит и най-фината мрежа превърнаха Кофас в еталон в кредитното застраховане, управлението на риска и глобалната икономика. С амбицията да се превърне в най-гъвкавия партньор в глобалното кредитно застраховане в бранша, експертите на Кофас работят в ритъма на световната икономика, като подкрепят 50 000 клиенти в изграждането на успешен, разрастващ се и динамичен бизнес. Услугите и решенията на Групата защитават и помагат на компаниите да вземат кредитни решения, за да подобрят способността им да продават, както на вътрешния, така и на експортния пазар. През 2018 г. в Кофас работят ~ 4300 души в 100 страни и е регистриран оборот от 1,4 милиарда евро.
www.coface.bg

Свързани публикации

АПБНБ в подкрепа на конкурса „Еко отговорна Община на България 2023“, който успя да спести на природата 83 600 кг. отпадъци и ангажира над 350 000 граждани

Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България (АПБНБ) бе сред партньорите на конкурса „Еко отговорна Община на…

ЦИА организира трета работна сесия – обучение в рамките на проект Citizen Senior Researchers – raising the competences of senior adults and incorporating them in research and analytical activities under the label of citizen science

В периода 25-26 май 2023 г.  Центърът за изследване и анализи  организира второто обучение на хора във възрастов…