КОФАС: РАЗВИТИТЕ ИКОНОМИКИ СА ОСНОВЕН ДВИГАТЕЛ НА ОТРИЦАТЕЛЕН ГЛОБАЛЕН РАСТЕЖ

Въпреки очакванията за по-слабо икономическо представяне през 2022 г. (3,1%) покрай глобалните събития и сътресенията около тях, експертите по кредитно застраховане от Кофас отчитат по-слаб ръст на световния БВП за настоящата година – 2,4%. Предвижданията за 2024 г. са нивата на показателя да бъдат със същата или близка до тази стойност. Това стана ясно по време на регионален уебинар на тема „В очакване на възстановяване“.

Това, което виждаме, е, че развитите икономики са основният двигател на отрицателния глобален растеж – както в САЩ, така и в Западна Европа. Въпреки това има големи пазари, които все пак се представят добре – сред тях са Китай и Индия, които повишиха своя БВП през 2023 г. в сравнение с предходната година“, заяви Грегорж Шилевич, главен икономист на Кофас за Централна и Източна Европа.

Въпреки, че китайският пазар ще откаже положително въздействие върху глобалния БВП, съществуват множество затруднения пред икономическия гигант, най-вече по отношение на потреблението от домакинствата, износа и инвестициите. Възможно е отново да бъдат въведени мерки от правителството, които да подпомогнат икономическата активност в страната.

В допълнение, експертите от Кофас наблюдават продължително свиване на обема на световната търговия със стоки. То е започнало още в края на 2022 г. (+0,2%), като през първото тримесечие на настоящата година придобива дори отрицателни стойности (-1,0%). В контекста на този отрасъл се разглеждат бизнеси, представени в т.нар. „движеща сила“. На първо място в класацията са продуктите, касаещи автомобилната индустрия. Последно място заемат електронните компоненти, които бяха негативно повлияни от постоянно високата инфлация и отражението ѝ върху покупателната способност.

По отношение на инфлацията, експертите от Кофас наблюдават постепенно и умерено охлаждане, а фактор за това е успокояването на глобалните вериги за доставка, наред с намаленият натиск от страна на цените на енергийните продукти. Въпреки това, инфлационното ниво остава по-високо от очакванията на икономистите.

Също толкова предизвикателна е ситуацията и в Централна и Източна Европа. Има страни, които отбелязват значителни отрицателни стойности на БВП – такива са Чехия (-0,4% за 2023-Q2 срещу +1% за 2022-Q4), Унгария (-2,3% за 2023-Q2 срещу 0,7% за 2022-Q4), Австрия (-0,9% за 2023-Q2 срещу +2,7 за 2022-Q4) и Полша (-1,4% за 2023-Q2 срещу +1 за 2022-Q4).

От гледна точка на инфлацията в ЦИЕ, тук отново се появява леко охлаждане от предходната година, въпреки, че има държави, които все още поддържат високи нива – такава например е Унгария. От една страна наблюдаваме процес на дезинфлация, но въпреки това нивото на базисната инфлация (тази, която изключва цените на енергията и хранителните продукти) продължава да бъде високо“, добавя Грегорж Шилевич.

Производството в Региона също изпитва затруднения, а факторите за това са както вътрешни, така и външни. Голяма част от компаниите или са експортно ориентирани, или са част от голяма верига за доставки – това поражда определена зависимост от глобалното търсене, което в момента е свито.

През изминалата година експертите от Кофас са очаквали повишение на непроизводствения индекс PMI[1] в ЦИЕ, но прогнозите остават негативни – нивата на измерителя са паднали драстично, особено в държави като Германия и Чехия. „От проучванията, които правим и следим, можем да кажем, че възстановяването на търговията в Региона се отлага. Въпросът е за колко време“, допълва Шилевич.

По отношение на транспортния сектор в ЦИЕ, експертите отчитат увеличен оборот, но за сметка на това и повишение на регистрираните фалити. През първото тримесечие на 2023 г. несъстоятелността в този отрасъл се характеризира с изцяло отрицателни стойности. През следващото тримесечие обаче тя рязко се повишава –  най-вече в Полша, където надхвърля 150 процентни пункта.  Тази тенденция обаче не важи за България – за разлика от други държави в ЦИЕ, страната ни запазва отрицателни стойности на регистрирани фалити.


[1] PMI (Purchasing Managers’ Index) – Непроизводственият индекс на Института за управление на доставките (ISM) е икономически индекс, базиран на проучвания на повече от 400 ръководители по закупуване и доставки на фирми, които не са в производствения сектор (или услуги). Проучването на ISM услугите е част от доклада на ISM за бизнеса—Manufacturing (PMI) and Services (PMI).Индексът на мениджърите по покупките (PMI) е барометър за цялостната икономика, като показва икономическите тенденции както в производствения, така и в сектора на услугите.

Свързани публикации