Малките и средни предприятия могат да се дигитализират, за да повишат своята конкурентоспособност, като използват ресурси от плана на ЕС за възстановяване и устойчивост

Благодарение на сътрудничеството си с множество партньори, Microsoft улеснява процеса на кандидатстване за RRF за малките и средните предприятия и им помага да получат ресурси за дигитализация

Малкият и среден бизнес са гръбнакът на българската икономика и представляват 75,7% от общия брой предприятия и 65,3% от добавената стойност в икономиката. 50% от общия износ на страната се осъществява от малки и средни предприятия, които представляват 98% от всички фирми износители в България. Имайки по-различни нужди в сравнение с големите организации, малките фирми изостават в дигиталната трансформация поради липса на ресурси и разбиране, че дигитализацията трябва да бъде техен основен бизнес приоритет. Някои предприятия не знаят за възможността да използват ресурсите на Европейския съюз за възстановяване и устойчивост. Други частни компании възприемат процеса при кандидатстване за RRF като бюрократичен и сложен и не желаят да кандидатстват. За да помогнат на малките и средни предприятия в дигиталното им пътуване, Microsoft в сътрудничество със своите партньори създава програма, която да подпомага малките и средни предприятия и да ги напътства през процеса на кандидатстване, за да получат нужните ресурси за дигитализация.

Малките и средни предприятия искат да имат подходяща бизнес обосновка за инвестиране в дигиталните технологии: как те им помагат да растат, да намалят разходите, да подобрят ефективността и/или да получат достъп до нови пазари. В исторически план малките и средните предприятия и преди са купували технологии от доставчици на решения. Икономическата ситуация и необходимостта от повече устойчивост и тенденции за работа от дома ускориха дигиталната трансформация, което накара малките и средни предприятия да търсят повече от просто технологични решения. Те търсят съвети за технологична стратегия, подкрепа чрез партньорство и финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост (RRF).

Партньорите са запознати с процеса и фазите на кандидатстване на RRF и биха могли да помогнат на малките и средните бизнеси от началото на процеса по кандидатстване до прилагането на изградения план за дигитализация. Малките и средни предприятия могат да се възползват от подкрепата на партньорите по няколко различни начина:

  • За разпределяне на средствата – оказване на съдействие при идентифициране и правилно разпределение на средствата от RRF за подпомагане на бизнеса;
  • За генериране на идеи – оказване на съдействие при избирането на правилния тип проект за дигитална трансформация на компанията, създаването му както и определяне на приблизителния бюджет, от който се нуждае;
  • За кандидатстване за безвъзмездни средства – оказване на съдействие при подаването на необходимата документация за кандидатстване.

Фондът за възстановяване и устойчивост в България отговаря на спешната нужда от насърчаване на възстановяване на бизнеса след пандемията и подготовка на страната за бъдещето. Той включва реформи и инвестиции от 6,27 милиарда евро безвъзмездни средства за повишаване устойчивостта, издръжливостта и подготовката за предизвикателствата и възможностите на зеления и дигиталния преход. Планът предвижда 1,7 милиарда евро инвестиции във възобновяеми енергийни източници, съхранение на електроенергия и междусистемни връзки, както и над 1 милиард евро в енергийно ефективно обновяване на сградния фонд и инвестиране в зелени технологии. Ресурсите са предназначени за увеличаване на производителността на малките и средни предприятия чрез дигиталната трансформация и за повишаване на конкурентоспособността в световен мащаб чрез прилагане на иновативни технологии.

За да получат помощ, малките и средни предприятия могат да се свържат директно с един от партньорите на Microsoft чрез уебсайта, да се запишат за бюлетина или да присъстват на информационни събития, като уебинари и събития на живо.

За Microsoft

Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) прави възможна дигиталната трансформация в ерата на изкуствения интелект – от работата в облачното пространство до обработката на масиви от данни. Мисията на компанията е да предоставя възможност на всеки човек и всяка организация на планетата да постига повече.

Свързани публикации