Microsoft Copilot for Security става общодостъпен от 1 април с нови възможности

През последните две години Microsoft наблюдава зашеметяващ ръст на атаките на пароли – от 579 в секунда до над 4 000 в секунда. Междувременно се очаква глобалните разходи за справяне с последиците на киберпрестъпността да се увеличи от 3 трилиона долара през 2015 г. на 10,5 трилиона долара до 2025 г. Въпреки че използват средно 80 инструмента за сигурност, организациите се борят с претоварване с данни, умора от предупрежденията и ограничена видимост на своите решения за сигурност.

Microsoft обявява, че Microsoft Copilot for Security ще бъде общодостъпен в целия свят от 1 април. Първото решение за сигурност с генеративен изкуствен интелект в сектора ще помага на професионалистите в областта на сигурността и ИТ да улавят онова, което другите пропускат, да реагират по-бързо и да повишават експертните познания на екипите. Copilot се базира на огромни масиви от данни и разузнавателна информация за заплахи, включително над 78 трилиона сигнала за сигурност, които Microsoft обработва ежедневно, в съчетание с мащабни езикови модели за предоставяне на персонализирана информация и насочване на следващите стъпки. С Copilot компаниите и организациите могат да се защитават, разчитайки на скоростта на машината и на мащаба на изкуствения интелект и трансформирайки своите операции по сигурността. Copilot for Security ще бъде наличен във всички страни по света на 1 април. Решението разбира и може да отговаря на осем езика, а интерфейсът му е локализиран на 25 езика. „Второто икономическо проучване на Copilot for Security потвърждава това, на което сме свидетели в практиката: опитните анализатори по сигурността работят с 22 % по-бързо с Copilot. Освен това те са със 7 % по-точни във всички задачи, а зашеметяващите 97 % от тях искат да продължат да използват Copilot при следваща възможност“, разказва Калин Димчев, директор на Microsoft Adriatics. „Microsoft Copilot for Security предоставя възможност на професионалистите да повишат своите умения, да си сътрудничат безпроблемно, да получават по-задълбочена информация и да реагират по-бързо. Технологичното решение променя правилата на играта и ние се вълнуваме от възможността да го споделим със света.“

С увеличаването на броя на кибератаките ангажиментът на Microsoft да помогне за изграждането на по-безопасен свят се превръща в задължение. Уникалното предимство на решението Microsoft Copilot for Security, което обобщава над 78 трилиона сигнала за сигурността всеки ден, е, че позволява анализ и реакция на заплахите в реално време — съвместно с над 10,00 експерти по сигурността и 14,000 партньори в световен мащаб.

Едно от най-обещаващите развития в тази област е появата на изкуствения интелект. Copilot for Security цели да се възползва от всички предимства на генеративния AI и да ги приложи към защитата на киберсигурността, предоставяйки възможност за осигуряване на мощна киберзащита дори на по-неопитни професионалисти.

Copilot for Security вече с гъвкаво решение за заплащане според нуждите

За да постигне своята цел за осигуряване на сигурност за всички, Microsoft въвежда и модел на лицензиране на принципа „заплащане според нуждите“, който прави Copilot for Security достъпен за по-широк кръг организации в сравнение с останалите решения на пазара. С този гъвкав модел на ценообразуване, основан на потреблението, компаниите могат да започнат работа бързо, а след това да мащабират употребата и разходите си в зависимост от нуждите и бюджета си.

Нов Copilot за продуктови иновации в областта на сигурността

Microsoft Copilot for Security помага на специалистите по сигурността и ИТ да повишат своите умения, да си сътрудничат по-ефективно, да виждат повече и по-надалеч и да реагират по-бързо. Като част от общодостъпното решение, Copilot for Security включва следните нови възможности:

· Персонализирани регистри на промптовете, които позволяват на клиентите да създават и съхраняват свой собствен набор от промптове на естествен език за общи работни потоци и задачи в областта на сигурността.

· Интеграции с бази знания в режим на предварителен преглед, които предоставят възможност за интегриране на Copilot for Security с бизнес логиката на организацията и извършване на дейности стъпка по стъпка въз основа на собствените ръководства на потребителите.

· Свързване на Defender EASM с персонализираната външна повърхност за отблъскване на атаки за идентифициране и анализиране на най-актуалната информация за рисковете на външната повърхност за защита от атаки на вашата организация.

· Одитни дневници и диагностични дневници на Microsoft Entra, които предоставят допълнителна информация за разследване на сигурността или анализ на ИТ проблеми на одитните дневници, свързани с конкретен потребител или събитие, обобщени на естествен език.

· Отчетите за ползването, които предоставят информация за това как екипите използват Copilot за идентифициране на допълнителни възможности за оптимизация.

Сигурност за всички с помощта на AI

Copilot for Security ще се предлага като имерсивен самостоятелен портал или като решение, вградено в съществуващите продукти за сигурност. Интеграцията на Copilot с продуктите за сигурност на Microsoft ще улесни още повече ИТ специалистите и специалистите по сигурността, като им предостави възможности да се възползват от предимствата на скоростта и точността, демонстрирани в рамките на нашето проучване.

Откриване, защита и управление на използването на AI

Тъй като на пазара се въвеждат все повече услуги с генеративен изкуствен интелект за всички бизнес функции, от решаващо значение е да се признае, че тази технология носи нови възможности, като същевременно генерира нови предизвикателства и рискове. Предвид това, Microsoft предоставя на клиентите по-добра видимост, защита и управление на техните приложения за AI, независимо дали използват Microsoft Copilot или приложения за генеративен AI на трети страни. Желанието ни е да улесним всички да приемат AI с увереност и сигурност.

За да помогнем на организациите да защитават и управляват използването на изкуствен интелект, ние предоставяме следните възможности в рамките на нашето портфолио от продукти:

· Откриване на рисковете, свързани с AI: Екипите по сигурността могат да откриват потенциални рискове, свързани с използването на AI, като например изтичане на чувствителни данни и достъп на потребители до високорискови приложения.

· Защита на приложенията и данните на AI: Екипите по сигурността и ИТ могат да защитят използваните приложения с изкуствен интелект и чувствителните данни, които се разглеждат или генерират от тях, включително промптовете и отговорите.

· Управление на използването: Екипите по сигурността могат да управляват използването на приложенията с изкуствен интелект, като запазват и регистрират взаимодействията с приложенията с изкуствен интелект, откриват нарушения от всякакво естество на нормативната уредба или на организационната политика при използването на тези приложения и разследват нови инциденти.

Сигурност за всички в ерата на изкуствения интелект

С внедряването на Copilot for Security организациите са в състояния да защитят своята среда от всички гледни точки — сигурност, съответствие, идентичност, управление на устройства и поверителност. В епохата на изкуствения интелект за организациите е по-важно от всякога да разполагат с единно решение, което елиминира пропуските в защитата.

Свързани публикации