Над 17 000 са платените, но невръчени електронни фишове и наказателни постановления през системата е-Плащане на МЕУ само за месец

Над 17 000 са платените, но невръчени електронни фишове и наказателни постановления през
eдинната входна точка за електронни плащания към доставчици на електронни
административни услуги на Министерство на електронното управление (системата еПлащане) от средата на месец декември миналата година до момента. Събраната сума е на
стойност над 1,3 млн. лв.

Функционалността за получаване на известия за невръчени електронни фишове и наказателни
постановления по Закона за движение по пътищата през Системата за сигурно електронно
връчване на МЕУ е налична от 27 октомври 2023 г., като до момента са изпратени близо 205
000 известия за невръчени глоби по телефона (чрез SMS или Viber). За същия период, по
електронна поща, през системата са изпратени над 88 000 известия. Над 90% от нарушенията
са за превишена скорост.

В съобщенията по Viber и електронна поща се съдържа информация за регистрираното
нарушение, като се предоставя и възможност за директно заплащане на задължението. Това
плащане е възможно и без потребителят да има регистриран профил в системата. Няма
необходимост от идентификация чрез електронен подпис, персонален идентификационен код
(ПИК) на НАП или НОИ.

При получаване на SMS гражданите могат да направят проверка за задължения в портала за
електронни услуги на Министерство на вътрешните работи, както и да извършат плащане.

Близо 41 000 глоби са връчени по електронен път чрез Системата за сигурно електронно
връчване на МЕУ. За потребителите с регистриран профил е налична възможност за
получаване на самия документ – електронен фиш или наказателно постановление.

Най-високата глоба, платена през системата на МЕУ, е на стойност 1760 лв. с включена
отстъпка (2200 лв. без отстъпката от 30%, която се предоставя, ако задължението е погасено
до 14 дни след неговото връчване).

Свързани публикации

Работодателите ще наемат служители, но разминаването между търсени и налични кадри се задълбочава според Българската конфедерация по заетостта

В периода октомври 2023 г. – март 2024 г. работодателите в страната предвиждат скромен, но стабилен пазар на…

Отговорността към служители, партньори, консуматори и общността е в основата на доклада за устойчиво развитие на Загорка за 2020

За поредна година компанията отчита и насърчава социално отговорните практики чрез платформата „Създаваме по-добър свят” И през тази…