Отворено писмо до политическия елит в България

Уважаеми народни представители и политически лидери,

С настоящото писмо се обръщаме към Вас с призив за отговорно държавническо
поведение и спешни действия в полза на нашето общество и бъдещето на
България. В този критичен момент за страната ни, отговорността за вземане на
правилните решения е в ръцете на всички Вас, които представлявате волята на
народа.

България е част от Европейския съюз и НАТО – организации, които отстояват
принципите на демокрацията, върховенството на закона и човешките права. В
този контекст, бъдещето на страната ни е неразривно свързано с тези ценности
и нашата постоянна ангажираност към тях.

Призоваваме за политически консенсус по следните теми:

 1. Принципите на демокрацията и върховенството на правото:
  o Необходимо е да се укрепи правовата държава, като се гарантира
  независимостта на съдебната система и ефективността на
  институциите.
  o Трябва да се работи за намаляване на корупцията и за повишаване
  на прозрачността и ефективността в управлението на държавата.

 2. Човешките права и свободи:
  o Защитата на основните права и свободи на всеки гражданин, в т.ч.
  на живот, собственост, инициатива и избор, трябва да бъде на
  първо място във всяко решение на Народното събрание и на
  изпълнителната власт.
  o Сигурността и благосъстоянието на всички социални групи трябва
  да бъдат приоритет.

 3. Икономическо развитие и социална справедливост:
  o Време е да се фокусираме върху създаването на устойчива
  икономика, базирана на наука, иновации, която да осигурява
  стабилност и просперитет и която е още по-добре интегрирана в
  Трансатлантическата икономика и конкурентоспособна на
  глобалния пазар.
  o Полагане на целенасочени усилия за присъединяване на България
  към Еврозоната през 2025-та година, както и пълно
  присъединяване към Шенгенското пространство.
  o Социалната справедливост и равните възможности за всички
  граждани трябва да бъдат основни цели на всяка политика.
  Призоваваме всички политически партии и лидери към диалог, конструктивност
  и поставяне на ясни цели при формирането на правителство. Бизнесът очаква
  стабилност и предвидимост, а това може да бъде постигнато само чрез общи
  усилия и компромис.

  Уважаеми народни представители, съдбата на България е във Вашите ръце.

  Призоваваме Ви да бъдете отговорни и мъдри, за да осигурите едно по-добро
  бъдеще за нашите деца и за всички бъдещи поколения.
  Гр. София, 02.07.2024 г.


  Съвместна позиция на:
 • Американска търговска камара в България
 • Белгия-България-Люксембург Бизнес клуб;
 • Българо-испанска търговска камара;
 • Българо-швейцарска търговска камара;
 • Германо-българска индустриално-търговска камара;
 • Конфиндустриа България;
 • Френско-българска търговско-индустриална камара
Свързани публикации