Health Day lesson

„Празник на здравето“ организира Българският Червен кръст в училище в столичния квартал Филиповци

Здравно-образователна сесия и 85 хигиенни пакета бяха раздадени на учениците от 1 до 4 клас, като част от дейностите по инициативата „Ти решаваш“

Тази седмица в столичното 103 Основно училище „Васил Левски“, в ромския квартал Филиповци, Българският Червен кръст и Националната мрежа на здравните медиатори организираха поредна здравно-образователна сесия за деца от 1 до 4 клас. Тема на открия урок бе грижа за здравето и поддържането на правилна лична хигиена при подрастващите. От организацията раздадоха общо 85 хигиенни пакета, както и информационни материали на присъстващите ученици.

През последните месеци редица здравно-образователни сесии, под надслов „Празник на здравето“, бяха проведени в десетки училища в страна, като част от дейностите по инициативата „Ти решаваш“ по комплексната програма „Дейности в отговор на COVID-19“, финансирана от Американската агенция за международно развитие (USAID) чрез Глобалния апел на Международната Федерация на Дружествата на Червения кръст и Червения полумесец. В рамките на една година по инициативата са проведени над 2 370 информационно-образователни сесии, които имат за цел да запознаят най-уязвимите групи от обществото с ползите от ваксините и с процеса на ваксинация, превенция на ХИВ и туберкулоза, както и спазването на добра лична хигиена. Българският Червен кръст е предоставил и над 50 000 броя хигиенни пакети на многодетни семейства, деца и хора в неравностойно положение, както и близо 3 500 образователно-творчески комплекта за деца от уязвими общности.

Инициативата „Ти решаваш“ цели да ограничи разпространението на COVID-19 в България, подпомагайки най-засегнатите от вируса общности, като същевременно разшири ваксинационния обхват в страната. Кампанията напълно уважава правото на всеки човек сам да се информира и да вземе важното решение дали да си постави ваксина или не, като единствено предоставя надеждна, проверена и научно доказана информация по отношение на вируса и последствията от него. Повече информация относно програмата и инициативата „Ти решаваш“ може да бъде видяна на: https://tireshavash.info/.

Свързани публикации