Проф. Георги Момеков: „Премахването на всички ограничения, свързани с COVID-19, не е рационално, особено предвид наблюдаваните в Китай тревожни ръстове в заболяемостта през последните седмици.“

Проф. Георги Момеков също се присъединява към инициативата „Ти решаваш“ на Българския Червен кръст, която предоставя достоверна информация относно COVID-19 и подпомага взимането на информирано решение относно ваксинацията

„Развитието на пандемията от COVID-19 по региони, ще зависи от ваксинационното покритие и несъмнено в държави с незадоволително покритие и на практика нулев интерес към бустирането ще има нови вълни. Премахването на всички ограничения не е рационално, особено предвид наблюдаваните в Китай тревожни ръстове в заболяемостта през последните седмици и опасенията, че отново ще има пренос на голям брой инфекции и потенциално нови варианти на вирусаТова е опасност, която ни е трудно да оценим заради мащабите на тази огромна страна и интензивността на пътуванията, особено в контекста на наскоро отминалата китайска нова година“, прогнозира проф. Георги Момеков относно развитието на COVID-19 в следващите месеци. Проф. Момеков е сред десетките специалисти, които се включиха в инициативата „Ти решаваш“ на Българския Червен кръст. Тя обединява лекари, вирусолози, имунолози, общопрактикуващи специалисти, учени, преподаватели и други специалисти от цялата страна в общо усилие да бъде предоставяна вярна и научно доказана информация относно развитието на вируса, методите за предпазване, последствията от прекаран COVID-19, и всичко друго, необходимо на всеки човек, за да вземе информирано решение дали да си постави ваксина или не.

Относно постковид симптомите, проф. Момеков счита, че при някои хора, особено тези, които са имали тежко първично преболедуване от COVID-19, могат да възникнат мултиорганни ефекти или автоимунни състояния със симптоми, продължаващи седмици, месеци или дори години, след като е бил прекаран COVID-19.„Мултиорганните ефекти могат да засегнат много органи и системи, включително сърцето, белия дроб, бъбреците, кожата и мозъка. В резултат на тези ефекти хората, които са боледували от COVID-19, може да са по-склонни да развият нови състояния като диабет, сърдечни заболявания, тромбоза или неврологични състояния в сравнение с хората, които не са боледували от COVID-19“, коментира проф. Момеков.

„Ваксината срещу COVID-19 предизвиква по-предсказуем имунен отговор, отколкото инфектирането с вируса, който причинява COVID-19. Поставянето на ваксина срещу COVID-19 дава на повечето хора високо ниво на защита срещу вируса и може да осигури допълнителна защита за хора, които вече са имали COVID-19 като намалява и честотата и тежестта на постковидните симптоми. Едно проучване показва, че при хората, които вече са имали COVID-19 и не се ваксинират след оздравяването си, вероятността да се разболеят отново от COVID-19 е над 2 пъти по-голяма, отколкото при тези, които се ваксинират след оздравяването си. Всички ваксини срещу COVID-19, налични в момента в ЕС, са ефективни за предотвратяване на вируса и имат добре проследен профил на безопасност. Преболедуването може да осигури известна защита от бъдещи заболявания. Това понякога се нарича “естествен имунитет”, но нивото на защита, което хората получават от COVID-19, може да варира в зависимост от това колко леко или тежко е било заболяването им, колко време е минало от заразяването им и от възрастта им. Ваксинирането срещу COVID-19 е и по-безопасен начин за изграждане на защита, отколкото да се разболеете от COVID-19. Ваксинацията срещу COVID-19 помага да се предпазите, като генерира имунен отговор от антитела, без да се налага да се разболеете. Ваксинирането ви може да предпази и хората около вас, особено хората с повишен риск от тежко заболяване от COVID-19“, споделя още проф. Георги Момеков.

Проф. Георги Момеков, дф е председател на Българското научно дружество по фармация и ръководител на катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ при Фармацевтичен факултет на МУ, София. Има магистърска степен по фармация от 1998 г., и има придобита специалност по „Клинична фармация“ и по „Фармакология и фармакотерапия“ (ФФ, МУ-София). През 2007 г. защитава дисертационен труд за придобиване на ОНС “Доктор” по научна специалност „Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)“, а през 2019 г. защитава дисертационен труд за НС „Доктор на науките“, по същата докторска програма. Преподава задължителните дисциплини – „Фармакология“, „Фармакотерапия“, „Проблемни случаи във фармакотерапията“, както и свободно избирателните дисциплини „Химиотерапия“ и „Клетъчна и молекулярна фармакология“.

Член е на научните дружества по фармакология и по токсикология. Има придобита специалност по клинична фармация и множество специализации у нас и в чужбина. Той е съавтор на над 250 научни публикации (150 от които в списания с импакт фактор), над 50 глави от учебници и монографии, един патент и едни полезен модел. Трудовете му са цитирани над 3000 пъти (h-индекс 30).

————————————————————————————————————–

Инициативата „Ти решаваш“ е на БЧК, по програма „Дейности в отговор на COVID-19 в България”, финансирана от Американската агенция за международно развитие (USAID) чрез Глобалния апел на Международната Федерация на Дружествата на Червения кръст и Червения полумесец.

Свързани публикации